Přijímací řízení

Výsledky 3. kola přijímacího řízení
29. 8. 2017
denní studium Jezdec a chovatel koní - zde

dálkové studium Jezdec a chovatel koní - zde

 

 

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/18

Přihláška Jezdec a chovatel koní denní studim, dálkové studium
Přihláška Chovatelství
posudek lékaře o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělání - Jezdec, Jezdec dálkové studium, Chovatelství

 

Na maturitní obor Chovatelství se bude konat jednotná přijímací zkouška z Čj a M v termínech 12. a 19. dubna 2017 - zkouška proběhne podle jednotného zadání a bude stejná pro všechny maturitní obory na SŠ.

Na obor Jezdec a chovatel koní (obor s výučním listem) máme vlastní přijímací zkoušku - termín  25. dubna 2017, jejíž součástí je test znalostí o koních, běh na 3 km a pohovor na téma můj zájem o obor.
Ve školním roce 2017/18 budeme otvírat také dálkovou formu oboru Jezdec a chovatel koní. Konání či nekonání přijímací zkoušky bude záviset na počtu zájemců.

U všech oborů vyžadujeme potvrzení od lékaře na přihlášce + ještě na speciálním formuláři.

Od každého oboru budeme otvírat jednu třídu po 30 žácích.

Přesná kritéria přijímacího řízení + všechny potřebné formuláře budou zveřejněny na webu školy do 31. ledna 2017, přihlášky budeme přijímat do 1. března 2017.

 

 

 

 

 

Střední škola dostihového sportu a jezdectví vyhlašuje další kolo přijímacího řízení do těchto oborů vzdělávání:

 

Nejsme zapojeni do projektu pilotního ověřování organizace přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů !!!

1. Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport - denní studium (41-53-H/02)

 • tříletý obor vzdělání, který poskytuje střední vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem
 • podmínky přijetí: úspěšně ukončené základní vzdělání, zdravotní způsobilost, fyzická zdatnost, zájem o obor
 • podávání přihlášek ke studiu do 24. srpna 2016
 • přijímací řízení se koná v pondělí 29. srpna 2016 v 10 hod. v budově školy ve Strašnicích !
 • kritéria přijímacího řízení: (podrobný způsob hodnocení)
 1. úspěšně ukončená ZŠ
 2. prospěch v ZŠ z 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
 3. tělesná zdatnost (běh na 3 km)
 4. zdravotní stav (hmotnost, výška)
 5. test obecných znalostí v oblasti chovu koní a dostihů
 6. pohovor
 • profilové předměty: chov koní, chov zvířat, teorie jízdy, technická zařízení, výživa a krmení, dostihový řád a provoz, životospráva jezdce, jezdecké soutěže, odborný výcvik
 • maximální počet přijatých žáků je 10
 • po ukončení studia možnost získání maturity v dálkovém nástavbovém studiu "Trenérství dostihových a sportovních koní"
 • garantujeme dobré uplatnění absolventů, včetně zahraničí
 • možnost ubytování ve vlastním domově mládeže (800,- Kč/měsíc) a stravování (92,- Kč celodenní strava, 46,- Kč oběd + svačina)

upozorňujeme, že škola má povolenou odlišnou organizaci školního roku pro výuku praktického vyučování ve dnech pracovního volna, pracovního klidu, svátků a školních prázdnin

2. Chovatelství se zaměřením na dostihový sport - denní studium (41-43-M/02)

 • čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou
 • podmínky přijetí: úspěšně ukončené základní vzdělání, zdravotní způsobilost, zájem o obor
 • podávání přihlášek ke studiu do 24. srpna 2016
 • přijímací řízení se koná v pondělí 29. srpna 2016 v 11 hod. v budově školy ve Strašnicích !
 • kritéria přijímacího řízení (podrobný způsob hodnocení):
 1. předpoklad úspěšného ukončení ZŠ
 2. prospěch v ZŠ z 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
 3. test obecných znalostí v oblasti chovu koní a dostihů
 • profilové předměty: chov zvířat, chov koní, jezdectví, veterinářství, krmivářství a pěstování rostlin, ekonomika a podnikání, fyziologie a metodika tréninku, praxe
 • maximální počet přijatých žáků je 10
 • po ukončení studia možnost pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách
 • možnost ubytování: po naplnění kapacity ve vlastním domově mládeže (800,- Kč/měsíc), stravování (92,- Kč celodenní strava, 46,- Kč oběd + svačina)

upozorňujeme, že škola má povolenou odlišnou organizaci školního roku pro výuku praktického vyučování ve dnech pracovního volna, pracovního klidu, svátků a školních prázdnin

3. Trenérství dostihových a sportovních koní - dálkové nástavbové studium (41-43-L/52)

 • tříletý dálkový obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou
 • podmínky přijetí: výuční list v oboru Jezdec a chovatel koní či příbuzném, zdravotní způsobilost, zájem o obor
 • podávání přihlášek ke studiu do 24. srpna 2016
 • přijímací řízení se koná v pondělí 29. srpna 2016 ve 13 hod. v budově školy ve Strašnicích !
 • kritéria přijímacího řízení (podrobný způsob hodnocení):
 1. prospěch v 1. až 3. ročníku 3letého oboru vzdělání zakončeného výučním listem
 • profilové předměty: chov koní, fyziologie a metodika trenérství, teorie a taktika jízdy, dostihový provoz, pravidla jezdeckých soutěží, individuální odborná praxe
 • maximální počet přijatých žáků je 10


Podávání přihlášek k dennímu studiu "Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport"

 • uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku na předepsaném tiskopisu PDF nebo XLXS
 • uchazeč bude na základě přihlášky přímo řediteli střední školy pozván k přijímacímu řízení
 • uchazeč k přihlášce připojí:
 1. posudek lékaře o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělání - formulář
 2. úředně ověřené kopie vysvědčení posledních dvou ročníků základní školy, ve které byla plněna povinná školní docházka, pokud není klasifikace z těchto ročníků přímo na přihlášce ověřena základní školou

Podávání přihlášek k dennímu studiu "Chovatelství se zaměřením na dostihový sport"

 • uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku na předepsaném tiskopisu PDF nebo XLXS
 • uchazeč bude na základě přihlášky přímo řediteli střední školy pozván k přijímacímu řízení
 • žák nebo uchazeč k přihlášce připojí:
 1. posudek lékaře o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělání - formulář
 2. úředně ověřené kopie vysvědčení posledních dvou ročníků základní školy, ve které byla plněna povinná školní docházka, pokud není klasifikace z těchto ročníků přímo na přihlášce ověřena základní školou

Podávání přihlášek k dálkovému nástavbovému studiu "Trenérství dostihových a sportovních koní"

 • uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku na předepsaném tiskopisu PDF nebo XLXS
 • uchazeč bude na základě přihlášky přímo řediteli střední školy pozván k přijímacímu řízení
 • žák nebo uchazeč k přihlášce připojí:
 1. posudek lékaře o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělání - formulář
 2. úředně ověřené kopie vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku střední školy oboru Jezdec a chovatel koní nebo příbuzného, pokud není klasifikace z těchto ročníků přímo na přihlášce ověřena příslušnou střední školou
 3. úředně ověřené kopie výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce


Přijímání žáků do vyšších ročníků:

do všech ročníků denního i dálkového studia, kde není naplněna kapacita, přijímáme žáky na základě rozdílových zkoušek

nutno předložit uvedené dokumenty:

 • uchazeč podává žádost o přijetí do vyššího ročníku se zdůvodněním
 • uchazeč podává přihlášku na předepsaném tiskopisu
 • uchazeč k přihlášce připojí:
 1. posudek lékaře o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělání - Jezdec, Jezdec dálkové studium, Chovatelství nebo Trenérství
 2. úředně ověřené kopie vysvědčení ze všech ročníků jiné SŠ nebo SOU, případně vysvědčení o závěrečné zkoušce, výučního listu, maturitního vysvědčení v případě dálkového nebio nástavbového studia
 3. žádost o uznání dosaženého vzdělání u dálkového oboru Jezdec - formulář

Více informací na tel. čísle 257 941 094 nebo mailu info@dostihovaskola.cz.


 

PO ÚT ST ČT SO NE
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nejbližší akce

další akce

Anketa

archiv anket

Líbí se Vám zrekonstruovaná budova školy?

Kontaktujte nás