Dovolba člena školské rady 19. červenec 2021

Dovolba člena školské rady

Na začátku  školního roku 2021/2022 proběhne dovolba člena školské rady ze zástupců rodičů a zletilých žáků.

Volby se uskuteční v termínu 27. 9. 2021, do školské rady bude volen jeden kandidát ze zástupců rodičů a zletilých žáků. Volby proběhnou elektronickou formou, kandidát musí být zvolen nadpoloviční většinou. 

Pokud máte zájem pracovat v Radě školy, přihlaste se!

Přihláška do dovolby 

 

Případné dotazy Vám velmi rádi zodpovíme na emailové adrese: radaskoly@dostihovaskola.cz

 

Více informací o Radě školy