Preventivní testování v lednu a únoru 2022 5. leden 2022

Preventivní testování v lednu a únoru 2022

aktualizace 17.2.2022

Od 19. 2. 2022 se ruší povinné testování žáků a zaměstnanců, viz informace MŠMT

Nadále zůstavá povinné zakrytí úst a nosu respirátorem ve společných prostorách školy!!

 

Preventivní testování žáků od 3. 1. 2022

 První 2 týdny v lednu 2022 se testujeme všichni - žáci, zaměstnanci, očkovaní, neočkovaní, po covidu - 2 x týdně - v pondělí a ve čtvrtek, viz informace MŠMT.

Od 17. 1. 2022 se pak bude v testování pokračovat 1 x týdně, a to vždy v pondělí.

Co dělat, když má žák pozitivní antigenní test - informace pro rodiče

 

 

aktualizace 6.12.2021

Preventivní testování žáků ve školách pokračuje od 6. 12. 2021 až do odvolání každé pondělí viz informace MŠMT.

Na základě mimořádného opatření MZ pokračuje preventivní testování žáků 22. a 29. 11. 2021, více informací zde.

 

Aktualizace 18.11.2021

Testování žáků proběhne v pondělí 22. a 29. 11. 2021, podmínky budou stejné jako při předchozím testování - testovat se bude 1. hodinu ve třídách (žáci 2.A se testují při vstupu do budovy), testovat se nemusí očkovaní žáci nebo žáci po covidu. 

Připomínáme, že očkování je třeba prokázat vytištěným očkovacím certifikátem.

 

Budeme se opět testovat!!

Čísla nakažených stoupají a bohužel se už i na nás vztahuje nařízení MŠMT o povinném preventivním testování žáků na školách.
Testování ve školách

Testování proběhne 8. a 15. listopadu 2021 0. a 1. vyučovací hodinu ve třídách podle pokynů příslušných vyučujících. Žáci, kteří zahajují výuku Odborným výcvikem, se otestují ráno při vstupu do budovy. 

Testovat se nemusí očkovaní žáci nebo žáci, kteří jsou v ochranné lhůtě po Covidu a toto doloží certifikátem nebo lékařským potvrzením. Žáci ve třídě si do zjištění výsledků testů nechají ústa zakrytá respirátorem, v případě pozitivního výsledku bude žák po domluvě se zákonným zástupcem odeslán domů.
vnitřní pokyn k testování žáků

 

Připomínáme, že pohyb ve společných prostorách školy je možný jen s respirátorem, který je dobře nasazen - zakrývá řádně nos i ústa!!
 

vnitřní pokyn k ochraně dýchacích cest