Volba členů školské rady 9. září 2019

Volba členů školské rady

V letošním školním roce proběhla volba členů školské rady ze zástupců rodičů a zletilých žáků. Funkční období je 3 leté.
Volby proběhly v termínu 10. 10. 2019, volí se dva kandidáti.
Volba proběhla elektronicky, všichni právoplatní voliči obdrželi email se jmény kandidátů a následně měli možnost vyjádřit souhlas nebo nesouhlas s uvedenými kandidáty. 

Zvoleni byli:

  • p. Kamila Bartošová
  • p. Tomáš Gregořica