ICT plán školy

Současný stav

Počítače využívané v naší škole

  • 1 počítačová učebna se 7 žákovskými počítači, učebna je určena především pro výuku informatiky
  • další počítače ve sborovně, kabinetech učitelů a kancelářích provozních zaměstnanců
  • servery zajišťující připojení k internetu, sdílení souborů a správu uživatelů

Celkem je v naší škole používáno 20 počítačů, z toho 16 mladších pěti let.

Na všech počítačích pro běžné uživatele je operačních systém Windows, v naprosté většině Windows 7 nebo Windows XP.
Na každém počítači určeném pro učitele nebo žáky je nainstalován kancelářský balík MS Office a vhodný grafický editor. Samozřejmostí je webový prohlížeč. Podle potřeby je na počítačích nainstalován další software (výukový, ekonomický, atd.) Přístup k elektronické poště je přes MS Outlook nebo webový prohlížeč.

Ve škole je síť LAN rozdělená na jednotlivé VLAN dle členění školy. Díky tomu je možno řídit jednotlivé části sítě podle potřeb školy. Na HW úrovni je použita technologie Ethernet s UTP rozvody CAT5 100 Mb a dalšími síťovými prvky (hub, switch, router). Celá síť LAN je připojená k Internetu. Přípojným bodem pro připojení k Internetu jsou servery, které tvoří firewall, poskytují SMTP, POP3, IMAP, HTTP, HTTPS, DNS, SSH, Active Directry, fileshare, print služby.
Škola je připojena bezdrátovým spojem. V současné době máme vyhrazené připojení o průměrně dosahované rychlosti 10 Mbps, bez dalších omezení, s přidělenou pevnou IP adresou.

Samozřejmostí celé počítačové sítě školy a dalšího vybavení je centrální správa sdílených dat, antivirová ochrana všech počítačů a serverů, aktualizace systémů atd.
Na počítačích jsou nainstalovány výukové programy pro žáky. Žáci mohou počítačovou učebnu využívat i pro výuku ostatních předmětů. V rámci mimoškolní činnosti využívají počítačovou učebnu kroužky organizované školou i domovem mládeže.

Plánovaný rozvoj

Do využití výpočetní techniky při výuce chceme zapojit i učitele ostatních předmětů (všeobecně vzdělávacích i odborných), což znamená hlubší odborné proškolení stávajících pedagogů.

Pro příští rok plánujeme pořízení zálohovacího systému, navýšení přenosové kapacity připojení. Plánujeme pořídit datové projektory a notebooky pro využití ve výuce v jednotlivých třídách. S tím souvisí přivedení LAN do tříd, příprava míst pro datový projektor a umístění stálého počítače nebo příprava rozvodů pro notebook.

Dlouhodobě se budeme snažit udržovat ve škole relativně moderní počítače bez zásadních negativních vlivů na rozpočet školy.

Výhledově chceme zavést systém zpřítupnění studijních výsledků a dalších informací o žácích rodičům (zákonným zástupcům) v elektronické podobě. Zároveň ale musíme zajistit ochranu osobních údajů - a to jak po stránce technické, tak po stránce organizační.

PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
další akce

Kontaktujte nás