Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 sb. O svobodném přístupu k informacím, dle vyhlášky 442/2006

1.   Název: Střední škola dostihového sportu a jezdectví
2.   Důvod a způsob založení: Příspěvková organizace zřízená HMP, která poskytuje střední vzdělání ve vzdělávacích oborech s možností získat výuční list nebo maturtiní zkoušku v oboru chovu koní
3.   Organizační struktura:
             ředitelka školy    
             zástupkyně ředitelky pro TV      
             úsek teoretického vyučování           
             úsek praktického vyučování            
             úsek technicko-ekonomický            
             domov mládeže                               
             školní jídelna
4.   Kontaktní spojení sídlo: U Závodiště 325/1, 159 99 Praha 5
4.1. Kontaktní poštovní adresa: U Závodiště 325/1, 159 99 Praha 5
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: U Závodiště 325/1, 159 99 Praha 5
4.3. Úřední hodiny: Po - Pá 7 - 15:30 h
4.4. Telefonní čísla: 257 941 094, 257 940 225, 257 940 269, 257 930 015
4.5. Číslo faxu: ----
4.6. Adresa internetová: www.dostihovaskola.cz
4.7. Adresa e-podatelny: ID datová schránka: km5zmpt
4.8. Další elektronické adresy: info@dostihovaskola.cz
5.    Případné platby lze poukázat: 2003060008/6000
                        IBAN CZ67 6000 0000 0020 0306 0008
6.    IČO: 00069621
7.    DIČ: ---
8.    Dokumenty  
8.1. Seznamy hlavních dokumentů:  
        Školní a klasifikační řád     
        Výroční zprávy
        ŠVP Jezdec a chovatel koní
        ŠVP Chovatelství
        ŠVP Trenérství dostihových a sportovních koní

8.2. Rozpočet: viz přiložený dokument
9.    Žádosti o informace: je možno žádat písemně, v případech, kdy zákon výslovně
       nestanoví písemnou formu, lze žádat i ústně, telefonicky nebo mailem 
10.  Příjem žádostí: a dalších podání osobně nebo poštou na adrese školy - U Závodiště
       325/1, 159 99 Praha 5
11.  Opravné prostředky: odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy lze podat pouze
       písemně  k odboru školství MHMP prostřednictvím ředitelky školy do 15 dnů ode dne
       jeho doručení, u rozhodnutí o nepřijetí ke studiu do 3 pracovních dnů
12.  Formuláře: smlouva na DM, přihláška ke stravování, přihláška ke studiu, žádost o
       odklad klasifikace, žádost o přestup, výstupní list, oznámení o zanechání studia 
        - na webu školy
13.  Popisy postupů při vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů se postupuje
       v souladu se Školským zákonem a Správním řádem
14.  Předpisy  
14.1. Nejdůležitější používané předpisy: Školský zákon 561/2004 , Správní řád 500/2004,
        Zákon o svobodném přístupu k informacím 106/1999, Zákon o ochraně osobních údajů
        101/2000
14.2. Vydané právní předpisy: Školní a klasifikační řád, Řád DM, Řád školní jídelny 
15.  Úhrady za poskytování informací: na požádání je možné za poplatek okopírovat       
       vyžadované informace, vedle poplatků za kopie může ředitel školy rozhodnout o úhradě
       nákladů spojených vyhledáváním informací, opatřením technických nosičů dat a
       s odesláním informací žadateli
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací:
       poplatek za jednostrannou černobílou kopii - 2 Kč
       za oboustranou černobílou kopii - 3 Kč
       poštovné - dle platných sazebníků České pošty                 
       průměrný mzdový náklad ředitele a zástupce - 350 Kč/hod
       administrativní pracovnice - 200 Kč/hod
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: ---
16.  Licenční smlouvy: ---
16.1. Vzory licenčních smluv: ---
16.2. Výhradní licence: ---
17.  Výroční zpráva podle zákona 106/1999: viz webové stránky školy

PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
další akce

Kontaktujte nás