Projekty

Od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 je Střední škola dostihového sportu a jezdectví realizátorem projektu "Podpora vzdělávání na SŠDSaJ" s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0008046, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 477 020 Kč.

_______________________________________________________________________

 

Účast na veřejných sbírkách pro Fond Sidus, pro humanitární organizaci Adra na Pomoc obětem hurikánu na Haiti a na Srdíčkových dnech.

_______________________________________________________________________

 

Projekt v rámci programu Erasmus+ "Zvyšování odborných kompetencí žáků a pracovníků dostihové školy"
2016 - 2018

_______________________________________________________________________

 

Celoměstské programy podpory vzdělávání na území Hl. m. Prahy
pro rok 2016

________________________________________________________________________

 

"Být úspěšný - rozvoj žáků v oblasti komunikace, sociálních kompetencí a orientace v systému dalšího vzdělávání a na trhu práce"

Projekt společnosti Elio v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita

2014


"Fond solidarity Evropské unie"

odkazy na zveřejněné články: Pražský senior, Metro a Praha.

2013 - 2014


"Podpora na zmírnění škod způsobených povodněmi v červnu 2013"

Grant MŠMT

2013


Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Rozvoj vzdělávacích programů Jezdec a chovatel koní, Chovatelství a Trenérství dostihových a sportovních koní

2013 - 2015

Učebnice

Teorie jízdy
Technická zařízení
Výživa a krmivářství


Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Inovace vzdělávacího programu Jezdec a ošetřovatel dostihových koní a Chovatelství

2009 - 2012

Učebnice

Fyziologie tréninku dostihových a sportovních koní
Jezdecké soutěže
Abeceda jezdce

PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
další akce

Kontaktujte nás