Stáž Maďarsko Bábolna - 03/2018

Březen 2018 se nesl na Střední škole dostihového sportu a jezdectví ve znamení stáží v rámci projektu Erasmus+.

V sobotu 3. 3. 2018 přicestovali do naší školy žáci ze Střední školy jezdectví a chovu koní (Pettkó-Szandtner Tibor Lovas SzakképzőIskola) z Bábolny v severním Maďarsku a hned následující den odjelo šest našich žákyň oboru Chovatelství a Jezdec na třítýdenní stáž do Bábolny. Tato škola je v Maďarsku jediná svého druhu a studují na ní žáci nejen z celého Maďarska, ale i z okolních států.

Tato instituce je součástí světově uznávaného hřebčína, který se specializuje na chov koní plemene Shagya arab. Naše děvčata se v průběhu praxe seznámila nejprve s provozem ve školních stájích a následně i s provozem a chovem koní v tomto hřebčíně.

 Součástí jejich každodenních povinností byla běžná práce ve stájích – místování, čištění koní, krmení, završená jezdeckým výcvikem. Kromě pro ně již známého skokového a drezurního výcviku si nově osvojila i práci se spřežením, a to především zapřahání a ovládání spřežení. V rámci individuálních tréninků, ať už na jízdárně nebo v kryté hale, měla možnost vyzkoušet si odlišný styl ježdění, než je běžně vyučován na naší škole.

Nezanedbatelná část výuky se věnovala chovatelství a plemenitbě. Účastnice mohly například asistovat při ultrazvukovém vyšetření březích klisen, při odebírání spermatu či při ošetřování čerstvě narozených hříbat. Při běžné práci s koňmi jim byla ponechána velká volnost, což je v konečném důsledku vedlo k mnohem větší samostatnosti a zodpovědnosti a také k upevnění pravidelných úkonů. 

Dívky si postupně osvojovaly nové dovednosti jako například strouhání kopyt, bandážování nohou koní nebo vyhánění koní a hříbat na pastvu. V Bábolně se pro výuku využívá velkého množství koní a součástí praxe je i spolupráce s kmenovými zaměstnanci hřebčína a školních stájí.

Jako jediný problém se ukázala jazyková bariéra. Přestože jedno z kritérií pro výběr žáků na zahraniční stáž byla znalost angličtiny, alespoň na komunikativní úrovni, v Maďarsku se to ukázalo jako zbytečné. Jen velmi málo místních žáků a zaměstnanců v hřebčíně či ve stájích bylo schopno domluvit se anglicky alespoň na základní úrovni, a tak byly dívky po celou dobu odkázány na tlumočníka případně na neverbální komunikaci.

Ve stejné době hostila naše škola šest žáků z Maďarska. Kromě praktické výuky ve stájích a na závodišti byl pro ně připraven i pestrý doplňkový program. Prohlédli si náš národní hřebčín v Kladrubech nad Labem a k velké radosti zjistili, že jedním ze zakládajících hřebců Starokladrubského plemene byl hřebec z Bábolny. Pod dohledem učitele odborného výcviku Martina Laštovičky absolvovali každodenní několikahodinový jezdecký výcvik. Ten jejich jezdecké dovednosti zhodnotil jako velice dobré a i přístup k práci a povinnostem byl bezvadný.

Tyto stáže umožňují žákům jak z hostitelské, tak z vysílající organizace porovnávat postupy při běžné práci s koňmi, předávat si vzájemně zkušenosti a získat povědomí o odlišnostech ve stylu výuky na školách podobného zaměření v rámci EU.

Fotogalerie

PO ÚT ST ČT SO NE
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
další akce

Kontaktujte nás