Přijímací řízení

Termíny pro dny otevřených dveří ve školním roce 2018/19:

7. 12. 2018
11. 1. 2019
25. 1. 2019
8. 2. 2019
22. 2. 2019
podrobnosti v pozvánce.

 

Přijímací řízení
pro školní rok 2019/2020

Přihláška Jezdec a chovatel koní - denní studium
Přihláška Chovatelství - denní studium

Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělání: Jezdec, Chovatelství

Oznamujeme, že pro školní rok 2019/2020 bude Střední škola dostihového sportu a jezdectví přijímat uchazeče do těchto oborů vzdělávání:

1. Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport - denní studium (41-53-H/02)

 •  tříletý obor vzdělání, který poskytuje střední vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem
 •  podmínky přijetí: úspěšně ukončené základní vzdělání, zdravotní způsobilost, fyzická zdatnost, zájem o obor
 • podávání přihlášek ke studiu do 1. března 2019
 • k přihlášce se dokládá posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený od lékaře
 • přijímací řízení se koná 23. dubna 2019 (náhradní termín 29.4.2019)
 • kritéria přijímacího řízení: (podrobný způsob hodnocení)
          1. úspěšně ukončená ZŠ
          2. prospěch v ZŠ
          3. tělesná zdatnost (hmotnost, výška, běh na 3 km)
          4. zdravotní stav
          5. test znalostí oboru
          6. pohovor
 • profilové předměty: chov koní, chov zvířat, teorie jízdy, technická zařízení, výživa a krmení, dostihový řád a provoz, životospráva jezdce, jezdecké soutěže, odborný výcvik
 • maximální počet přijatých žáků je 60
 • po ukončení studia možnost získání maturity v dálkovém nástavbovém studiu "Trenérství dostihových a sportovních koní"
 • garantujeme dobré uplatnění absolventů, včetně zahraničí
 • možnost ubytování ve vlastním domově mládeže a stravování ve vlastní školní jídelně
 • upozorňujeme, že škola má povolenu odlišnou organizaci školního roku pro výuku praktického vyučování ve dnech pracovního volna, pracovního klidu, svátků a školních prázdnin

2. Chovatelství se zaměřením na dostihový sport - denní studium (41-43-M/02)

 • čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou
 • podmínky přijetí: jednotná přijímací zkouška, úspěšně ukončené základní vzdělání, zdravotní způsobilost, zájem o obor
 • podávání přihlášek ke studiu do 1. března 2019
 • k přihlášce se dokládá posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený od lékaře
 • přijímací řízení se koná
             1. termín 12. dubna 2019
             2. termín 15. dubna 2019
    
  náhradní termíny 13. a 14. května 2019
 • kritéria přijímacího řízení: (podrobný způsob hodnocení)
            1.   jednotná přijímací zkouška z Čj a M - min. počet bodů pro přijetí je 20 bodů
            2.   úspěšně ukončená ZŠ
            3.   prospěch v ZŠ
            4.   test znalostí oboru
            5.   zdravotní stav
            6.   pohovor
 •  profilové předměty: chov zvířat, chov koní, jezdectví, veterinářství, krmivářství a pěstování rostlin, ekonomika a podnikání, fyziologie a metodika tréninku, praxe
 •  maximální počet přijatých žáků je 30
 • po ukončení studia možnost pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách
 • možnost ubytování: do naplnění kapacity ve vlastním domově mládeže a stravování ve vlastní školní jídelně
 • upozorňujeme, že škola má povolenu odlišnou organizaci školního roku pro výuku praktického vyučování ve dnech pracovního volna, pracovního klidu, svátků a školních prázdnin
   

U všech oborů vyžadujeme potvrzení od lékaře na přihlášce + ještě na speciálním formuláři.


Nástavbové dálkové studium oboru Trenérství dostihových a sportovních koní otvíráme jednou za 2 roky, 1. ročník bude otevřen ve školním roce 2020/21. Jedná se o maturitní studium, na které se koná jednotná přijímací zkouška z Čj a M.
Přihláška Trenérství
Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělání

Dálkové studium oboru Jezdec a chovatel koní otvíráme jednou za 3 roky, nejbližší první ročník bude otevřen ve školním roce 2020/21
Přihláška Jezdec dálkové
Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělání

 

Více informací na tel. čísle 257 941 094 nebo mailu info@dostihovaskola.cz.


 

PO ÚT ST ČT SO NE
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Probíhající akce

06/01 2019

Stáž Irsko

Nejbližší akce

31/01 2019

Konec I. pololetí

další akce

Kontaktujte nás