Přijímací řízení

Termíny pro dny otevřených dveří ve školním roce 2018/19:

7. 12. 2018
11. 1. 2019
25. 1. 2019
8. 2. 2019
22. 2. 2019
vždy od 9 hodin cca. do 11 hodin, jednotlivé části programu na sebe navazují, získáte informace o studiu, prohlédnete si školu, domov mládeže a školní stáje

 

Přijímací řízení
pro školní rok 2018/19

Přihláška Jezdec a chovatel koní - denní studium
Přihláška Chovatelství - denní studium
Přihláška Trenérství - dálkové nástavbové studium

Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělání: Jezdec, Chovatelství, Trenérství

Oznamujeme, že pro školní rok 2018/2019 bude Střední škola dostihového sportu a jezdectví přijímat uchazeče do těchto oborů vzdělávání:

1. Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport - denní studium (41-53-H/02)

 •  tříletý obor vzdělání, který poskytuje střední vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem
 •  podmínky přijetí: úspěšně ukončené základní vzdělání, zdravotní způsobilost, fyzická zdatnost, zájem o obor
 • podávání přihlášek ke studiu do 1. března 2018
 • k přihlášce se dokládá posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený od lékaře
 • přijímací řízení se koná 23. dubna 2018 (náhradní termín 30.4.2018)
 • kritéria přijímacího řízení: (podrobný způsob hodnocení)
          1. úspěšně ukončená ZŠ
          2. prospěch v ZŠ
          3. tělesná zdatnost (hmotnost, výška, běh na 3 km)
          4. zdravotní stav
          5. test znalostí oboru
          6. pohovor
 • profilové předměty: chov koní, chov zvířat, teorie jízdy, technická zařízení, výživa a krmení, dostihový řád a provoz, životospráva jezdce, jezdecké soutěže, odborný výcvik
 • maximální počet přijatých žáků je 60
 • po ukončení studia možnost získání maturity v dálkovém nástavbovém studiu "Trenérství dostihových a sportovních koní"
 • garantujeme dobré uplatnění absolventů, včetně zahraničí
 • možnost ubytování ve vlastním domově mládeže a stravování ve vlastní školní jídelně
 • upozorňujeme, že škola má povolenu odlišnou organizaci školního roku pro výuku praktického vyučování ve dnech pracovního volna, pracovního klidu, svátků a školních prázdnin

2. Chovatelství se zaměřením na dostihový sport - denní studium (41-43-M/02)

 • čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou
 • podmínky přijetí: jednotná přijímací zkouška, úspěšně ukončené základní vzdělání, zdravotní způsobilost, zájem o obor
 • podávání přihlášek ke studiu do 1. března 2018
 • k přihlášce se dokládá posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený od lékaře
 • přijímací řízení se koná
             1. termín 12. dubna 2018
             2. termín  16. dubna 2018
    
  náhradní termíny 10. a 11. května 2018
 • kritéria přijímacího řízení: (podrobný způsob hodnocení)
            1.   jednotná přijímací zkouška z Čj a M - min. počet bodů pro přijetí je 20 bodů
            2.   úspěšně ukončená ZŠ
            3.   prospěch v ZŠ
            4.   test znalostí oboru
            5.   zdravotní stav
            6.   pohovor
 •  profilové předměty: chov zvířat, chov koní, jezdectví, veterinářství, krmivářství a pěstování rostlin, ekonomika a podnikání, fyziologie a metodika tréninku, praxe
 •  maximální počet přijatých žáků je 30
 • po ukončení studia možnost pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách
 • možnost ubytování: do naplnění kapacity ve vlastním domově mládeže a stravování ve vlastní školní jídelně
 • upozorňujeme, že škola má povolenu odlišnou organizaci školního roku pro výuku praktického vyučování ve dnech pracovního volna, pracovního klidu, svátků a školních prázdnin

 

3. Trenérství dostihových a sportovních koní- nástavbové dálkové studium (41-43-L/52)

 • tříletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou
 • podmínky přijetí: vyučení v oboru Jezdec a chovatel koní nebo v oboru příbuzném, zdravotní způsobilost, zájem o obor
 • podávání přihlášek ke studiu do 1. března 2017
 • k přihlášce se dokládá posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený od lékaře
 • přijímací řízení se koná
                 1. termín 12. dubna 2018
                 2. termín  16. dubna 2018

                 náhradní termíny 10. a 11. května 2018
 • kritéria přijímacího řízení:
                          1.   jednotná přijímací zkouška z Čj a M
                          2.   vyučení v oboru Jezdec a chovatel koní
 •                         3.   zdravotní stav
                          4.   pohovor
 •  profilové předměty: chov koní, ekonomika a podnikání, fyziologie a metodika tréninku, teorie a taktika jízdy, pravidla jezdeckých soutěží, dostihový provoz, praxe
 •  maximální počet přijatých žáků je 30 

 

Na maturitní obor Chovatelství se bude konat jednotná přijímací zkouška z Čj a M v termínech 12. a 16. dubna 2018 (náhradní termíny 10. a 11. 5. 2018) - zkouška proběhne podle jednotného zadání a bude stejná pro všechny maturitní obory na SŠ.

Na obor Jezdec a chovatel koní (obor s výučním listem) máme vlastní přijímací zkoušku - termín  23. dubna 2018 (náhradní termín 30. 4. 2018), jejíž součástí je test znalostí o koních, test fyzické zdatnosti - běh na 3 km a pohovor na téma můj zájem o obor.

Ve školním roce 2018/19 budeme otvírat nástavbové dálkové studium oboru Trenérství dostihových a sportovních koní. Jedná se o maturitní studium, na které se bude konat jednotná přijímací zkouška z Čj a M - termíny jsou totožné s oborem Chovatelství.

U všech oborů vyžadujeme potvrzení od lékaře na přihlášce + ještě na speciálním formuláři.

Od každého oboru budeme otvírat jednu třídu po 30 žácích.

Přesná kritéria přijímacího řízení + všechny potřebné formuláře budou zveřejněny na webu školy do 31. ledna 2018, přihlášky budeme přijímat do 1. března 2018.

 

Více informací na tel. čísle 257 941 094 nebo mailu info@dostihovaskola.cz.


 

PO ÚT ST ČT SO NE
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Nejbližší akce

24/11 2018

Exkurze Velká Británie program: návštěva překážkových dostihů v Kempton parku,…

30/11 2018

Třídní schůzky s uskuteční v pátek 30.11.2018 v budově školy od 14:00 h…

další akce

Anketa

archiv anket

Líbí se Vám zrekonstruovaná budova školy?

Kontaktujte nás