Výsledky přijímacího řízení

27.8.2020
Trenérství dostihových a sportovních koní (41-43-L/52) - 3. kolo
dálkové nástavbové studium
seznam přijatých uchazečů

7. 7. 2020
Chovatelství (41-43-M/02)
denní studium
seznam přijatých uchazečů

7. 7. 2020
Jezdec a chovatel koní (41-53-H/02) - 3. kolo
denní studium
seznam přijatých uchazečů

25. 6. 2020
Jezdec a chovatel koní (41-53-H/02) - 2. kolo
denní studium
seznam přijatých uchazečů

24.6.2020
Trenérství dostihových a sportovních koní (41-43-L/52) - 2. kolo
dálkové nástavbové studium
seznam přijatých uchazečů

16.6.2020
Trenérství dostihových a sportovních koní (41-43-L/52)
dálkové nástavbové studium
seznam přijatých uchazečů

16. 6. 2020
Chovatelství se zaměřením na dostihový sport (41-43-M/02)
denní studium
seznam přijatých uchazečů

 

9. 6. 2020
Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport (41-53-H/02)
dálkové studium
seznam přijatých žáků

26. 5. 2020 11:10
Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport (41-53-H/02)
denní studium
seznam přijatých žáků

 

11. 5. 2020 14:10
Pozor!
aktualizace termínů - přijímací řízení

Termín přijímacího řízení se posouvá na červen 2020, čekáme na vyhlášení přesného termínu pro Jednotnou přijímací zkoušku od MŠMT, od kterého se budou odvíjet další termíny, tzn. i termín pro řijímací zkoušku do 3letého oboru Jezdec a chovatel koní.
Kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé obory zůstávají stejná, tak jak byla vyhlášena v lednu 2020.
Uchazeči všech oborů obdrží v dostatečném časovém předstihu poštou (i mailem) pozvánku k přijímacímu řízení.
Výsledky přijímacího řízení pro všechny obory budeme vyhlašovat v červnu po proběhnutí přijímacího řízení.
Bohužel některé školy nekonají přijímací zkoušku a v rozporu s Vyhláškou vyhlašují přijaté uchazeče již nyní s požadavkem na zaslání zápisového lístku, přestože toto smí až po zveřejnění termínu přijímacího řízení. V této situaci máte možnost odevzdat zápisový lístek na druhé škole, abyste si pojistili místo, a v případě, že se rozhodnete v červnu pro naši školu, vzít zápisový lístek zpět. U zápisového lístku máte možnost jednou své rozhodnutí změnit.

 

 

Těšíme se na Vás !!!