Informace k opatřením proti šíření koronaviru.

23. 3. 2020 11:05
Dnešní vyjádření MŠMT:

  • přijímací zkoušky do všech oborů se odkládají na neurčito, termín bude stanoven až po otevření škol
  • otevření škol pravděpodobně na přelomu května a června
  • jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po návratu do škol, bude pouze jeden termín, obsah a forma zkoušky beze změny, tj. písemný test z ČJL a písemný test z M
  • maturitní zkoušky proběhnou nejdříve 3 týdny po návratu do škol, písemná část z českého a cizího jazyka se konat nebude
  • pokud se školy do 1. června 2020 neotevřou, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení, pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení
  • závěrečné zkoušky u učebních oborů proběhnou stejně jako zkoušky maturitní, včetně totožného náhradního řešení, pokud by školy nebyly znovuotevřeny do 1. června 2020

19. 3. 2020 9:10
Hlavní město Praha přišlo s nabídkou pronájmu laptopů pro žáky, na kterých lze provozovat např. Google Classroom nebo MS Teams, a které by za úplatu uhrazenou hl. m. Prahou mohly firmy na omezenou dobu (cca 2 měsíce) zapůjčit žákům a podpořit tak domácí vzdělávání žáků. Pokud by někdo z žáků měl o toto zájem, dejte obratem vědět na reditel@dostihovaskola.cz.

16. 3. 2020 10:45
Vláda vyhlásila zákaz volného pohybu osob na území celého státu. Omezení volného pohybu osob platí od pondělí 16. března 0:00 do úterý 24. března 06:00. Nevztahuje se na cesty do zaměstnání, zajištění péče o zvířata, dobrovolnictví, podrobněji zde.
Vzhledem k novému nařízení vlády žádáme dobrovolníky pro zajištění péče o naše koně, aby se předem hlásili na praxe@dostihovaskola nebo 731 502 871 Ing. Sýkorové.

13. 3. 2020 13:00
Informace k vyhlášení nouzového stavu:
Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu. Usnesení vlády se týká všech žáků a studentů. Zákaz se týká i jiných akcí pořádaných školou pro žáky a studenty a také praktického vyučování na těchto školách včetně odborného výcviku.

13. 3. 2020 10:20
Termíny přijímacích zkoušek a maturit se zatím nemění.
Žáci, kteří měli požádáno o odklad klasifikace za 1. pololetí, kontaktují vzdáleným přístupem příslušného vyučujícího a domluví se na doklasifikaci, případně bude termín doklasifikace odložen.
Dálkové a nástavbové studium: konzultace odpadají, budete vzděláváni prostřednictvím Moodle a mailů, sledujte své skupinové maily, zveřejněné učivo na Moodle, příp. kontaktujte třídní učitelku Mgr. Snížkovou teorie@dostihovaskola.cz.
Žáci 3.A měli mít od 16. 3. teoretickou výuku ve škole. Osobní výuka se ruší, výukové materiály včetně zkoušení budete mít zveřejněné na Moodle.
Všichni žáci mají povinnost se nadále vzdělávat a připravovat se prostřednictvím dálkového přístupu!

12. 3. 2020 14:20
Vláda ČR vyhlásila od 12. 3. 2020 14h nouzový stav.

11. 3. 2020 15:00
Odborná exkurze do Liverpoolu se ruší.
Odborná 3 týdenní stáž do Newmarketu: vzhledem k situaci v ČR a Evropě se plánovaná stáž Erasmus+ do britského Newmarketu v termínu 15. 3. – 4. 4. 2020 neuskuteční. V závislosti na dalším vývoji nákazy budeme jednat o případném posunutí stáže. Nelze ale vyloučit, že se stáž nestihne do konce června (kdy končí projekt) zrealizovat.
Výuka:
Jednotliví učitelé budou postupně plnit Moodle učivem a testy nebo zadáním domácích úloh/prací.
Ohledně přístupu do Moodle (účet, heslo apod.) kontaktujte Ing. Kateřinu Vítkovou moodle@dostihovaskola.cz
IOP (individuální odborná praxe) a praxe III.A dojede do konce týdne, další se již konat nebude.
I nadále vítáme dobrovolníky pro zajištění péče o naše koně!

10. 3. 2020 11:00
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k výskytu onemocnění COVID-19 s platností od 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním vzdělávání ve školách a školských zařízeních, a to zatím na dobu neurčitou.
Z tohoto důvodu od 11. 3. 2020 je pro žáky uzavřena budova školy, domov mládeže i školní jídelna.
Škola zajistí výuku prostřednictvím vzdáleného přístupu (Moodle), sledujte naše webové stránky.
Odkládá se odjezd na 3týdenní odbornou stáž do Newmarketu v rámci projektu Erasmus+, o náhradním termínu budou účastníci informováni.
Odborná exkurze do Liverpoolu plánovaná na začátek dubna se zatím neruší.
Vzhledem k nutnosti zajistit provoz stájí a péči o naše koně vítáme dobrovolníky!