ICT plán

Současný stav

Počítače využívané v naší škole

  • 1 počítačová učebna se 12 žákovskými počítači, 20 tabletu Surface Go 2 a projektorem, učebna je určena především pro výuku informatiky
  • další počítače ve sborovně, kabinetech učitelů a kancelářích provozních zaměstnanců
  • servery zajišťující připojení k internetu, sdílení souborů, běh aplikací a správu uživatelů

Celkem je v naší škole používáno 50 počítačů a notebooků, z toho 20 mladších jednoho roku. Využíváme cloudové služby Microsoft O365 a Azure.

Na všech počítačích je operačních systém Windows 10.

Na každém počítači určeném pro učitele nebo žáky je nainstalován kancelářský balík MS Office a vhodný grafický editor. Samozřejmostí je webový prohlížeč. Podle potřeby je na počítačích nainstalován další software (výukový, ekonomický, atd.) Přístup k elektronické poště je přes MS Outlook nebo webový prohlížeč.

Ve škole je síť LAN rozdělená na jednotlivé VLAN dle členění školy. Díky tomu je možno řídit jednotlivé části sítě podle potřeb školy. Na HW úrovni je použita technologie Ethernet s UTP rozvody CAT6 a dalšími síťovými prvky.

Celá síť LAN je připojená k Internetu. Přípojným bodem pro připojení k Internetu jsou servery, které tvoří firewall, poskytují SMTP, POP3, IMAP, HTTP, HTTPS, DNS, SSH, Active Directry, fileshare, print služby.

Ve škole i na domově mládeže je WiFi, přístupná učitelům i žákům.

Škola je připojena bezdrátovým spojem. V současné době máme vyhrazené připojení o průměrně dosahované rychlosti 60 Mbps, bez dalších omezení, s přidělenou pevnou IP adresou.

Samozřejmostí celé počítačové sítě školy a dalšího vybavení je centrální správa sdílených dat, antivirová ochrana všech počítačů a serverů, aktualizace systémů, zálohování atd. Jsou definovány politiky informační bezpečnosti, implementována příslušná technická řešení.

Na počítačích jsou nainstalovány výukové programy pro žáky. Žáci mohou počítačovou učebnu využívat i pro výuku ostatních předmětů. V rámci mimoškolní činnosti využívají počítačovou učebnu kroužky organizované školou i domovem mládeže.

V učebnách jsou instalovány interaktivní tabule s projektory a počítači – jsou běžně využívány při výuce.

Studijní výsledky a další informace jsou zpřístupněny rodičům na bakalari.dostihovaskola.cz

Pro podporu výuky využíváme moodle.dostihovaskola.cz

Plánovaný rozvoj

Do využití výpočetní techniky při výuce chceme zapojit i učitele ostatních předmětů (všeobecně vzdělávacích i odborných), což znamená hlubší odborné proškolení stávajících pedagogů.

Plánujeme realizaci nové počítačové učebny.