Podmínky získání licence

Požadavky na udělení dostihové licence - pouze pro žáky oboru Jezdec

 •  kopie úrazové a životní pojistné smlouvy 
 • doklad o zaplacení pojistky v aktuálním roce, příp. čestné prohlášení zákonného zástupce o platbě
 • splněný limit v testech fyzické zdatnosti
 • 1x průkazové foto 
 • znalost pravidel jezdeckých soutěží
 • doporučení učitelů OV (III. instruktorů)
 • nepropadat z ostatních předmětů
 • vzorné chování

Požadavky na udělení jezdecké licence – hobby závody

 • kopie úrazové a životní pojistné smlouvy 
 • doklad o zaplacení pojistky v aktuálním roce, příp. čestné prohlášení zákonného zástupce o platbě
 • splněný limit v testech fyzické zdatnosti
 • 1x průkazové foto 
 • znalost pravidel jezdeckých soutěží
 • doporučení učitelů OV (III. instruktorů)
 • nepropadat z ostatních předmětů
 • vzorné chování

Fyzické testy – licence

Podmínky k udělování licence:

Fyzická úroveň

Žák musí pravidelně prokazovat svoji fyzickou úroveň aktivní prací v hodinách tělesné výchovy.
Pro splnění podmínek k udělení licence musí získat v celkovém součtu minimálně 80 bodů ze 4 sportovních sekcí. (Př. atletika 25 b., síla 20 b., gymnastika 20b., pohybový projev 15 b.)

Aktivní práce při hodinách TV

 • žák má cvičební úbor
 • v hodině aktivně cvičí

Zde žák získává body dle rozhodnutí učitele TV.

Žák ztrácí body za:

 • porušování řádu sportovních hal a školního řádu
 • nedodržení fair play
 • úmyslné poškození tělocvičných pomůcek (úhrada)
 • pozdní příchod na hodinu

Souhrnné podmínky pro získání licence.

Tabulky hodnocení fyzických testů ke stažení v pdf.