Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport dálkové

Učební plán - dálkový obor

  • Tříleté dálkové studium
  • Zakončeno závěrečnou zkouškou a výučním listem

Dálkové studium je otevíráno zpravidla jedenkrát za tři roky a slouží většinou k přípravě pracovníků, kteří již mají jinou střední školu, pracují v chovu koní nebo v dostihovém sportu a potřebují si doplnit odbornou kvalifikaci.

Studium probíhá formou konzultací – jeden pracovní den v měsíci dle předem stanoveného rozvrhu.