Erasmus

PROGRAM ERASMUS+ V NAŠÍ ŠKOLE                                         

aktualizováno 7.2.2024

Počátkem tohoto roku škola úspěšně získala Akreditaci v programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava (č. 2023-1-CZ01-KA120- VET-000194364), a to s platností od 1.2.2024 do 31.12.2027. Hlavním cílem programu je kvalitní příprava žáků na život ve 21. století u nás i v zahraničí. 

V akreditaci byly stanoveny 4 cíle:

 • Prohloubení znalostí žáků SŠDSaJ v oboru jezdectví a chov koní a hospodářských zvířat
 • Prohloubení odborných znalostí žáků SŠDSaJ v cizích jazycích
 • Prohloubení měkkých dovedností (soft skills) žáků SŠDSaJ
 • Zvýšení odborných kompetencí pedagogických pracovníků SŠDSaJ

Budeme se snažit přispět k Standardům kvality Erasmus:

 • Inkluze
 • Environmentální udržitelnost a odpovědnost 
 • Digitální vzdělávání
 • Aktivní účast v síti organizací Erasmus

Typy aktivit, které je možné uskutečnit

Vyhlašujeme přihlašování na stáže Erasmus+

Pro více informací pište na: kmikulaskova@dostihovaskola.cz

 

 

 

 

aktualizováno 3.4.2023

V současné době máme zažádáno o nový projekt a držíme si palce, aby vyšel a další žáci i učitelé měli možnost nasbírat nové zkušenosti v zahraničí.

 

V rámci projektu Erasmus+ Zkušeností k dovednostem! (č. projektu 2020-1-CZ01-KA102-077885) vycestovalo na zkušenou do zahraničí celkem 23 žáků naší školy a 3 učitelé.  Spolupracovali  jsme s partnerskými školami ve Velké Británii, Francii, Irsku, Maďarsku a Finsku. V těchto zemích proběhly stáže pedagogů, žáků i absolventů školy. Projekt byl úspěšně ukončen k 30. 10. 2022.

 

 • R.A.C.E. v Kildare (Irsko)
  předpokládaný termín 11 – 12/2021
  délka 3 týdny
  5 žáků + doprovodná osoba
 • Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola v Bábolně (Maďarsko)
  podzim 2021 nebo jaro 2022
  délka 3 týdny
  5 žáků + doprovodná osoba
 • AFASEC v Chantilly (Francie)
  předpokládaný termín leden 2022
  délka 3 týdny
  5 žáků + doprovodná osoba
 • BRS v Newmarketu (VB)
  jaro 2022
  délka 3 týdny
  5 žáků + doprovodná osoba + stáž pedagoga (5 dní)
 • KPEDU v Kokkole (Finsko)
  září 2022
  délka 3 týdny
  5 žáků + doprovodná osoba + stáž pedagoga (5 dní)

 

Vyhlašujeme přihlašování na stáže Erasmus+.

Přihláška

Přihlášky přijímáme do 15. 2. 2022.

Více informací Ing. Vítková , Mgr. Hyťhová