Rozpis praktického vyučování

!!! DOKLASIFIKACE Z OV a PRAXE proběhne ve dnech 28.- 31.3.2024 ve školní stáji - od 7 hodin !!!

 

Provoz školní stáje o jarních prázdninách 5. - 9. 2. 2024 budou zajišťovat žáci 1.A a 1.B takto:

  • 5. - 7.  2. 2024  žáci 1.A 
  • 7. - 9.  2. 2024 žáci 1.B

Za 3 dny odpracované o prázdninách ve školní stáji mají žáci nárok na 3 dny náhradního volna, a to v těchto termínech: 8.3., 15.3. a 22.3.2024.

Ke splnění klasifikace z OV a PRAXE je stanoven termín: 2.2. – 11.2.2024.

 

Organizace praktického vyučování ve školním roce 2023/24 pro 2. ročníky
obor Jezdec a chovatel koní

2.A, 2.B ve 2. pololetí

2.A rozpis služeb

2.B bude ve 2. pololetí pravidelně střídat týden teoretické výuky ve škole a týden Odborného výcviku na smluvním pracovišti.

 

2.A, 2.B v 1. pololetí

2.A bude v 1. pololetí pravidelně střídat týden teoretické výuky ve škole a týden Odborného výcviku na smluvním pracovišti.

2.A Pozor - služba o vánočních prázdninách !!!

Žáci 2.B absolvují v 1. pololetí Odborný výcik v Chuchli, budou rozděleni do 2 skupin - 1 skupina bude mít volno čtvrtek a pátek - Odborný výcvik o víkendu,
2. skupina bude mít volný víkend a Odborný výcvik ve čtvrtek a pátek - po měsíci se skupiny prohodí.
Kdo má jak konkrétní službu najdete v tabulce u jednotlivých měsíců - tmavé okénko znamená volno, bílé okénko - Odborný výcvik

Ve 2. pololetí školního roku se 2.A a 2.B vymění.

 

termíny praktického vyučování

2.A                                                                     2.B

4. - 8. 9. 2023 19. - 23. 2. 2024
18. - 22. 9. 2023 4. - 8. 3. 2024
2. - 6. 10. 2023 18. - 22. 3. 2024
16. - 20. 10. 2023 2. 5. 4. 2024
30. 10. - 3. 11. 2023 15. - 19. 4. 2024
13. - 16. 11. 2023 29. 4. - 3. 5. 2024
27. 11. - 1. 12. 2023 13. - 17. 5. 2024
11. - 15. 12. 2023 27. - 31. 5. 2024
8. - 12. 1. 2024 10. - 14. 6. 2024
22. - 26. 1. 2024  

 

 

Termíny OV pro 3.A

Žáci 3.A budou pravidelně střídat týden teoretické výuky ve škole a týden Odborného výcviku na smluvním pracovišti.

11. 9. - 15. 9. 2023 12. - 16. 2. 2024
25. - 27. 9. a 29. 9. 2023 26. 2. - 1. 3. 2024
9. - 13. 10. 2023 11. - 15. 3. 2024
23. - 25. 10. 2023 25. - 27. 3. 2024
6. - 10. 11. 2023 8. - 12. 4. 2024
20. - 24. 11. 2023 22. - 26. 4. 2024
4. - 8. 12. 2023 6. - 7. a 9. - 10. 5. 2024
18. - 22. 12. 2023 20. 5. - 24. 5. 2024
3. - 5. 1. 2024 3. - 7. 6. 2024
15. - 19. 1. 2024  
29. 1. - 1. 2. 2024