Závěrečné zkoušky

Termíny pro školní rok 2022/23

Podzimní termíny

 • 7. - 8. 9. 2023 praktická zkouška
 • 15. 9. 2023 písemná zkouška
 • 27. 9. 2023 ústní zkouška

 

 • 9. 6. 2023 – písemná závěrečná zkouška 3.A
 • 15. 6. 2023 - písemná závěrečná zkouška 3.DS
 • 16. 6. 2023 - ukončení výuky
 • 15. 6. – 16. 6. 2023 - praktická ZZ
 • 19. 6. - 26. 6. 2023 - praktická ZZ
 • 15. 6. – 26. 6. 2023 - volno k přípravě na ZZ
 • 27. 6. - 29. 6. 2023 - ústní ZZ

 

Závěrečná zkouška pro obor Jezdec a chovatel koní se skládá ze 3 částí:

 • písemná zkouška – probíhá podle jednotného zadání pro daný obor, které sestavuje Národní ústav vzdělávání www.nuv.cz 
 • praktická zkouška z Odborného výcviku – probíhá ve 2 dnech
 • ústní zkouška z odborných předmětů a ze světa práce

Závěrečnou zkoušku může konat žák, který úspěšně ukončil 3. ročník, zkouška se koná před zkušební komisí, termíny stanovuje ředitel školy.