Závěrečné zkoušky

Termíny pro školní rok 2021/22

  • 3. 6. 2022 – písemná závěrečná zkouška
  • 17. 6. 2022 - ukončení výuky
  • 20. 6. – 23. 6. 2022 - praktická ZZ
  • 20. 6. – 27. 6. 2022 - volno k přípravě na ZZ
  • 28. 6.  2021 - ústní ZZ, vyřazení absolventů

 

Závěrečná zkouška pro obor Jezdec a chovatel koní se skládá ze 3 částí:

  • písemná zkouška – probíhá podle jednotného zadání pro daný obor, které sestavuje Národní ústav vzdělávání www.nuv.cz 
  • praktická zkouška z Odborného výcviku – probíhá ve 2 dnech
  • ústní zkouška z odborných předmětů a ze světa práce

Závěrečnou zkoušku může konat žák, který úspěšně ukončil 3. ročník, zkouška se koná před zkušební komisí, termíny stanovuje ředitel školy.