Závěrečné zkoušky

Termíny pro školní rok 2023/24

  • 13. 6. 2024 – písemná závěrečná zkouška
  • 14. 6. 2024 - ukončení výuky
  • 17. 6. – 20. 6. 2024 - praktická ZZ
  • 15. 6. – 25. 6. 2024 - volno k přípravě na ZZ
  • 26. 6. - 27. 6. 2024 - ústní ZZ

 

Závěrečná zkouška pro obor Jezdec a chovatel koní se skládá ze 3 částí:

  • písemná zkouška – probíhá podle jednotného zadání pro daný obor, které sestavuje Národní ústav vzdělávání www.nuv.cz 
  • praktická zkouška z Odborného výcviku – probíhá ve 2 dnech
  • ústní zkouška z odborných předmětů a ze světa práce

Závěrečnou zkoušku může konat žák, který úspěšně ukončil 3. ročník, zkouška se koná před zkušební komisí, termíny stanovuje ředitel školy.