Závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška pro obor Jezdec a chovatel koní se skládá ze 3 částí:

 

  • písemná zkouška – probíhá podle jednotného zadání pro daný obor, které sestavuje Národní ústav vzdělávání www.nuv.cz 
  • praktická zkouška z Odborného výcviku – probíhá ve 2 dnech
  • ústní zkouška z odborných předmětů a ze světa práce

Závěrečnou zkoušku může konat žák, který úspěšně ukončil 3. ročník, zkouška se koná před zkušební komisí, termíny stanovuje ředitel školy.

Termíny pro rok 2020

  • 12. 6. 2020 – písemná závěrečná zkouška
  • 15. 6. – 19. 6. 2020 - volno k přípravě na ZZ
  • 22. 6. – 25. 6. 2020 - praktická ZZ
  • 26. 6.  a 29. 6. 2020 - ústní ZZ, vyřazení absolventů