Maturitní zkoušky

Školní rok 2023/24

Termíny

 • 18.4. 2024 písemná zkouška profilová Čj
 • 19. 4. 2024 písemná zkouška profilová Aj
 • 22. - 24. 4. 2024 profilová praktická zkouška
 • 2. - 7. 5. 2024 didaktické testy, společná část MZ
 • 9. - 12. 5. 2024 studijní volno v rozsahu 5 dní
 • 16. - 17. 5. 2024 ústní zkouška profilová Čj, Aj
 • 23. - 24. 5. 2024 ústní zkouška profilová odborné předměty
 • 30. - 31. 5. 2024 ústní zkouška profilová odborné předměty
 • 31. 5. 2024 slavnostní vyřazení absolventů 
 • 5. 6. 2024 slavnostní vyřazení absolventů

 

A - Společná (státní) část maturitní zkoušky

Ve společné části se žáci přihlašují ke 2 povinným zkouškám. Všichni žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. V rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka nebo matematiky.

Žák se může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám, a to ze zbývajících zkušebních předmětů, které si nezvolil jako povinné zkoušky (v rámci cizího jazyka tedy není možné přihlásit se dvakrát ke stejnému cizímu jazyku) nebo z matematiky rozšiřující.

Více informací o státní části maturitní zkoušky naleznete na stránkách Cermatu

doporučujeme maturantům, aby se přihlásili na Výsledkový portál žáka

Mobilní aplikace ČŠI k procvičování didaktických testů

 

B - Profilová (školní) část maturitní zkoušky vázaná ke společné části

Povinnou zkouškou pro všechny žáky je zkouška z českého jazyka a literatury. Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, skládá v profilové části povinně také zkoušku z tohoto cizího jazyka.

Zkouška z Českého jazyka a literatury

Zkouška z Anglického jazyka

C - Profilová (školní) část maturitní zkoušky

obor Chovatelství (4.C)

Žáci se přihlašují ke 3 povinným profilovým zkouškám. Povinně se přihlašují ke zkoušce z předmětu Praxe, ke zkoušce z předmětu Chov zvířat a třetí profilovou zkoušku si volí ze školní nabídky.

Praxe

 • Maturitní témata z předmětu Praxe

Chov zvířat

 • Maturitní témata z předmětu ChZv

Chov koní a Jezdectví

Chov koní a Veterinářství

Chov koní a Výživa zvířat

Hodnocení

 

obor Trenérství dostihových a sportovních koní (3.NS)

ve školním roce 2023/24 nemáme v tomto oboru maturitní ročník.

Žáci se přihlašují ke 3 povinným profilovým zkouškám: 

Praktická zkouška

Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní

Teorie a taktika jízdy, Jezdecké soutěže, Dostihový provoz

Hodnocení