Maturitní zkoušky

Školní rok 2022/23

Termíny

  • 18.4. 2023 písemná zkouška profilová Čj
  • 19. 4. 2023 písemná zkouška profilová Aj
  • 24. - 27. 4. 2023 profilová praktická zkouška
  • 2. - 5. 5. 2023 didaktické testy, společná část MZ
  • 9. - 12. 5. 2023 studijní volno v rozsahu 5 dní
  • 22. - 25. 5. 2023 ústní zkouška profilová
  • 31. 5. 2023 slavnostní vyřazení absolventů 

Maturitní kalendář 2023 - informace Cermat

 

A - Společná (státní) část maturitní zkoušky

Ve společné části se žáci přihlašují ke 2 povinným zkouškám. Všichni žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. V rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka nebo matematiky.

Žák se může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám, a to ze zbývajících zkušebních předmětů, které si nezvolil jako povinné zkoušky (v rámci cizího jazyka tedy není možné přihlásit se dvakrát ke stejnému cizímu jazyku) nebo z matematiky rozšiřující.

Více informací o státní části maturitní zkoušky naleznete na stránkách Cermatu

doporučujeme maturantům, aby se přihlásili na Výsledkový portál žáka

Mobilní aplikace ČŠI k procvičování didaktických testů

 

B - Profilová (školní) část maturitní zkoušky vázaná ke společné části

Povinnou zkouškou pro všechny žáky je zkouška z českého jazyka a literatury. Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, skládá v profilové části povinně také zkoušku z tohoto cizího jazyka.

Zkouška z Českého jazyka a literatury

Zkouška z Anglického jazyka

 

C - Profilová (školní) část maturitní zkoušky

obor Chovatelství (4.C)

Žáci se přihlašují ke 3 povinným profilovým zkouškám. Povinně se přihlašují ke zkoušce z předmětu Praxe, ke zkoušce z předmětu Chov zvířat a třetí profilovou zkoušku si volí ze školní nabídky.

Praxe

  • Maturitní témata z předmětu Praxe

Chov zvířat

  • Maturitní témata z předmětu ChZv

Chov koní a Jezdectví

Chov koní a Ekonomika

Chov koní a Veterinářství

Hodnocení

 

obor Trenérství dostihových a sportovních koní (3.NS)

Žáci se přihlašují ke 3 povinným profilovým zkouškám: 

Praktická zkouška

Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní

Teorie a taktika jízdy, Jezdecké soutěže, Dostihový provoz

Hodnocení