Trenérství dostihových a sportovních koní Učební plán - dálkové studium

Tříleté dálkové nástavbové studium

Pro absolventy oboru vzdělání Jezdec a chovatel koní nebo příbuzných oborů

Zakončeno maturitní zkouškou

Otevírá se 1x za 2 roky, ve šk. roce 2023/24 1. ročník otevřen nebude

V tomto studijním oboru se žáci připravují pro výkon náročných činností povolání v chovu koní, dostihovém a jezdeckém sportu, nebo pro vybrané technickohospodářské funkce provozního charakteru.

Hlavní důraz je kladen na individuální odbornou praxi, která je zaměřena zejména na upevňování a prohlubování intelektuálních a manuálních dovedností vyplývajících z odborných teoretických předmětů. Ve všeobecně vzdělávacích předmětech pak na výuku českého jazyka a literatury, matematiky a cizích jazyků (angličtina) pro přípravu k maturitní zkoušce. Z odborných předmětů je stěžejní fyziologie a metodika tréninku, chov koní, teorie a taktika jízdy, dostihový provoz, jezdecké soutěže a ekonomika podnikání.

Ke studiu, které se otevírá zpravidla jedenkrát za dva roky, je přijímáno 30 uchazečů. Studium probíhá formou konzultací – vždy tři po sobě jdoucí pracovní dny v měsíci.

Nejbližší první ročník bude otevřen ve školním roce 2024/25.

Absolventi tohoto studijního oboru se uplatňují především jako cvičitelé, asistenti trenérů nebo trenéři dostihových nebo sportovních koní v dostihových stájích, organizacích zabývajících se chovem koní, tréninkem sportovních koní nebo jako soukromí podnikatelé. Absolventi se mohou ucházet o studium na vysokých školách a vyšších odborných školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol poskytujících úplné střední vzdělání.

Uplatnění

  • asistenti trenérů a trenéři dostihových nebo sportovních koní
  • chovatelé a ošetřovatelé dostihových a sportovních koní
  • soukromí farmáři
  • dobré uplatnění v zahraničí
NAŠI STUDENTI

„Chci se postupně rozvíjet dál, a proto jsem po vyučení na této škole pokračovala v nástavbovém studiu. Je dobré studovat to, co vás baví a zároveň získáte maturitní zkoušku, která je v dnešní době velmi důležitá.“

Lucie Fialová
Trenérství dostihových a sportovních koní