Trenérství dostihových a sportovních koní

Trenérství dostihových a sportovních koní Učební plán - dálkové studium

Tříleté dálkové nástavbové studium

Pro absolventy oboru vzdělání Jezdec a ošetřovatel koní nebo příbuzných oborů

Zakončeno maturitní zkouškou

V tomto studijním oboru se žáci připravují pro výkon náročných činností povolání v chovu koní, dostihovém a jezdeckém sportu, nebo pro vybrané technickohospodářské funkce provozního charakteru.

Hlavní důraz je kladen na individuální odbornou praxi, která je zaměřena zejména na upevňování a prohlubování intelektuálních a manuálních dovedností vyplývajících z odborných teoretických předmětů. Ve všeobecně vzdělávacích předmětech pak na výuku českého jazyka a literatury, matematiky a cizích jazyků (angličtina) pro přípravu k maturitní zkoušce. Z odborných předmětů je stěžejní fyziologie a metodika tréninku, chov koní, teorie a taktika jízdy, dostihový provoz, jezdecké soutěže a ekonomika podnikání.

Ke studiu, které se otevírá zpravidla jedenkrát za dva roky, je přijímáno 30 uchazečů. Studium probíhá formou konzultací – vždy tři po sobě jdoucí pracovní dny v měsíci.

Nejbližší první ročník bude otevřen ve školním roce 2020/21.

Absolventi tohoto studijního oboru se uplatňují především jako cvičitelé, asistenti trenérů nebo trenéři dostihových nebo sportovních koní v dostihových stájích, organizacích zabývajících se chovem koní, tréninkem sportovních koní nebo jako soukromí podnikatelé. Absolventi se mohou ucházet o studium na vysokých školách a vyšších odborných školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol poskytujících úplné střední vzdělání.

Uplatnění

  • asistenti trenérů a trenéři dostihových nebo sportovních koní
  • chovatelé a ošetřovatelé dostihových a sportovních koní
  • soukromí farmáři
  • dobré uplatnění v zahraničí
NAŠI STUDENTI

„Tato škola, je schopná prohlubovat mé dosavadní schopnosti a umožnila se mi zdokonalovat v tom, co mě nejvíce baví, barmanství.“

Daniel Felgr
jezdec a chovatel koní