Nástavbové a dálkové studium

Nástavbové studium Trenérství dostihových a sportovních koní:

1. roč.
2. roč.
3. roč.

ZZ přihlašování

Dálkové studium Jezdec a chovatel koní:

1.DS
Žáci musí během celého školního roku absolvovat 40 h praktického vyučování - z toho musí být 15 h (tj. 3 dny dělené směny) ve školní stáji, zbývajících 25 h mohou absolvovat kdekoliv u profesionálního trenéra dostihových nebo sportovních koní a přinést o tom potvrzení - viz formulář níže

2.DS
Žáci musí během celého školního roku absolvovat 50 h praktického vyučování - z toho musí být 15 h (tj. 3 dny dělené směny) ve školní stáji, zbývajících 35 h mohou absolvovat kdekoliv u profesionálního trenéra dostihových nebo sportovních koní a přinést o tom potvrzení - viz formulář níže

3.DS
Žáci musí během celého školního roku absolvovat 50 h praktického vyučování - z toho musí být 15 h (tj. 3 dny dělené směny) ve školní stáji, zbývajících 35 h mohou absolvovat kdekoliv u profesionálního trenéra dostihových nebo sportovních koní a přinést o tom potvrzení - viz formulář níže
Klasifikace musí být splněna nejpozději do konce května.

Termíny, kdy je možné si splnit povinnou praxi ve školní stáji:
V době školních prázdnin, příp. svátků, po předchozí domluvě s Ing. Sýkorovou - tel. 731 502 871, praxe@dostihovaskola.cz

  • 28. 9. 2023
  • 26. - 28. 10. 2023
  • 23. 12. 2023 - 2. 1. 2024
  • 2. 2. 2024
  • 5. - 11. 2. 2024
  • 28. 3. 2024

Potvrzení o absolvování praxe:
1. roč.
2. roč.
3. roč.