Nástavbové a dálkové studium

Nástavbové studium Trenérství dostihových a sportovních koní:

1. roč.
2. roč.
3. roč.

Dálkové studium Jezdec a chovatel koní:

1.DS
Žáci musí během celého školního roku absolvovat 40 h praktického vyučování - z toho musí být 15 h (tj. 3 dny dělené směny) ve školní stáji, zbývajících 25 h mohou absolvovat kdekoliv u profesionálního trenéra dostihových nebo sportovních koní a přinést o tom potvrzení - viz formulář níže

2.DS
Žáci musí během celého školního roku absolvovat 50 h praktického vyučování - z toho musí být 15 h (tj. 3 dny dělené směny) ve školní stáji, zbývajících 35 h mohou absolvovat kdekoliv u profesionálního trenéra dostihových nebo sportovních koní a přinést o tom potvrzení - viz formulář níže

3.DS
Žáci musí během celého školního roku absolvovat 50 h praktického vyučování - z toho musí být 15 h (tj. 3 dny dělené směny) ve školní stáji, zbývajících 35 h mohou absolvovat kdekoliv u profesionálního trenéra dostihových nebo sportovních koní a přinést o tom potvrzení - viz formulář níže
Klasifikace musí být splněna nejpozději do konce května.

Termíny, kdy je možné si splnit povinnou praxi ve školní stáji:
V době školních prázdnin, příp. svátků, po předchozí domluvě s Ing. Sýkorovou - tel. 731 502 871, praxe@dostihovaskola.cz

  • 3. 2. 2023
  • 6. 4. 2023
  • 1. 5. 2023
  • 8. 5. 2023 - poslední možný termín !!!

Potvrzení o absolvování praxe:
1. roč.
2. roč.
3. roč.