Chovatelství se zaměřením na dostihový sport Učební plán - denní studium

Čtyřletý obor vzdělání pro žáky s dobrými studijními předpoklady

Zakončeno maturitní zkouškou

V tomto oboru se žáci připravují pro kvalifikované práce v chovu hospodářských zvířat s důrazem na chov a ošetřování všech kategorií koní. Specializací tohoto oboru je zaměření na dostihový sport. Nadaní žáci si mohou již v průběhu studia udělat amatérskou dostihovou licenci a jezdit cvalové i klusácké dostihy na závodištích v ČR a nejlepší žáci i v zahraničí. Lze také složit zkoušky základního výcviku jezdce pod Českou jezdeckou federací a účastnit se parkurových závodů pod hlavičkou školního jezdeckého oddílu. Škola je zapojena do seriálu parkurových závodů mezi zemědělskými školami (Liga zemědělských škol).

Vzdělávání je koncipováno tak, aby žáci mohli po úspěšném absolvování studia kvalifikovaně vykonávat veškeré činnosti v oblasti chovu koní a hospodářských zvířat a byli připraveni i pro vyšší odborné a vysokoškolské studium, zejména na školách zemědělského zaměření. Je třeba zvládnout učivo všeobecných předmětů, např. chemie, biologie a ekologie, výpočetní technika a maturitní předměty (český jazyk, cizí jazyk, matematika). Z odborných předmětů lze jmenovat např. chov zvířat, výživa zvířat, veterinářství, chov koní, jezdectví, fyziologie a metodika tréninku, stroje a zařízení, pěstování rostlin, ekonomika a podnikání a praxe.

Žáci se mohou v průběhu studia účastnit zahraničních stáží (Německo, Anglie, Irsko, Francie), kde pracují v dostihových stájích nebo chovatelských zařízeních a prohlubují si tak své odborné dovednosti a jazykové znalosti.

Teoretická výuka

Zajišťují převážně interní učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných předmětů. Některé speciální odborné teoretické předměty pak vyučují učitelé odborného výcviku nebo soukromí trenéři dostihových koní, čímž je zajištěno velmi dobré spojení teorie s praxí.

Praxe

Zajišťujeme ve vlastní dostihové a sportovní stáji, na smluvních pracovištích a pracovištích praktického vyučování. Formou exkurzí navštěvujeme nejvýznamnější chovy hospodářských zvířat a tréninková střediska.

Vlastní dostihovou stáj jsme založili v roce 1968 za účelem zkvalitnění praktického vyučování. Žáci zde získávají odborné dovednosti a návyky a mnozí z nich se poprvé posadí do sedla nebo sulky.

Skladbu koní v dostihové stáji školy se snažíme neustále zlepšovat. V současné době slouží žákům k odbornému výcviku a k účasti v dostizích 14 anglických plnokrevníků, 8 klusáků a 8 sportovních koní.

Dbáme také na to, aby žáci získávali první mezinárodní zkušenosti. Proto jsme navázali spolupráci s obdobnou školou v Šaľe na Slovensku a Bábolně v Maďarsku, a každoročně pořádáme u nás mezinárodní žákovské dostihy. Zúčastňujeme se obdobných dostihů v Bratislavě a Budapešti a pořádáme odborné stáže i do ostatních evropských států. Již jsme navštívili: Newmarket (Anglie), Chantilly (Francie), Bremen (Německo), Bábolnu (Maďarsko), Kildare (Irsko).

Žáci oboru Chovatelství absolvují praxi nejen ve školních stájích, ale v I. a II. roč. i ve sportovním středisku v Trnové u Prahy a ve III. a IV. ročníku ve sportovním středisku v Mělnické Vrutici. Kromě toho absolvují individuální praxi i na dalších smluvních pracovištích např. školním statku Toušeň, Naučné stezce Radonice, Rabbitu Trhový Štěpánov, hřebčíně Napajedla a dalších.

Uplatnění

  • Chovatelé a ošetřovatelé koní a dalších hospodářských zvířat
  • Zootechnici
  • Instruktoři na jízdárnách a v jezdeckých oddílech
  • Krmiváři ve výživářských firmách
  • Soukromí zemědělci
NAŠI STUDENTI

„Tuto školu jsem si vybrala, protože jsem se o koně vždy zajímala a chtěla u nich zůstat. V budoucnu bych chtěla zlepšovat chov koní v ČR, proto mě obor Chovatelství velmi zaujal. Na škole se mi nejvíce líbí odbornost učiva.“

Denisa Chlandová
Chovatelství se zaměřením na dostihový sport