Historie školy

Střední škola dostihového sportu a jezdectví sídlí v těsném sousedství závodiště ve Velké Chuchli již více než 60 let a proto si dovolujeme poskytnout trochu informací z její historie i současnosti.

Škola navázala na předchozí vzdělávací instituce tohoto druhu u nás. V roce 1946 byla z podnětu Československého Jockey Clubu založena ve Velké Chuchli pokračovací učňovská škola jezdčíků, ze které později vznikla učňovská škola zemědělská. Prvním sídlem školy byla Trnová u Prahy. V roce 1955 byla výuka přemístěna do Malé Chuchle. To již ale vyrůstala budova dnešní školy, kde byla výuka v učebním oboru chovatel koní - jezdec z povolání zahájena ve školním roce 1956/57. V roce 1962 vzniklo zemědělské odborné učiliště, které se dále zabývalo přípravou mladých adeptů dostihového sportu. Po roce 1974 bylo zřízeno i dálkové studium, které dosud umožňuje řadě významných pracovníků chovu koní a dostihového sportu získat potřebnou kvalifikaci. V roce 1991 bylo ze stávajícího zemědělského odborného učiliště zřízeno Ministerstvem zemědělství České republiky střední odborné učiliště zemědělské, které bylo pověřeno zajišťováním přípravy v učebním oboru Jezdec a ošetřovatel dostihových koní v denním, dálkovém a externím studiu. Od školního roku 1994/95 pak bylo v učilišti otevřeno nástavbové studium Trenérství dostihových a sportovních koní a rekvalifikační studium pro absolventy středních škol s maturitou se stejným zaměřením. V souvislosti se zavedením výuky 4 letého oboru vzdělání Chovatelství se zaměřením na dostihový sport, který se začal vyučovat ve školním roce 2007/08, došlo v roce 2006 ke změně názvu školy na Střední školu dostihového sportu a jezdectví. Od 1. září 2010 začala výuka dosavadního oboru Jezdec a ošetřovatel dostihových koní pod vlastním školním vzdělávacím programem s názvem Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport. Proto je tato škola, jako jediná v České republice, komplexním vzdělávacím zařízením pro přípravu dostihových jezdců a vedoucích pracovníků na úseku chovu a tréninku dostihových a sportovních koní. Za dobu své existence vychovala více než tisíc absolventů, z nichž řada se stala významnými žokeji a trenéry.

Střední škola dostihového sportu a jezdectví je vzdělávacím zařízením, jehož zřizovatelem je Hlavní město Praha. Neplatí se zde školné. K zajištění komplexní péče o své žáky zaměstnává pedagogické i provozní pracovníky. Jako externisté ve škole působí významní specialisté z vysokých škol i z praxe. Má vlastní domov mládeže, školní kuchyni a jídelnu. Praktické vyučování je organizováno ve vlastní dostihové stáji i na smluvních pracovištích ve Velké Chuchli i po celé ČR.

Věříme, že uvedené řádky dají zájemcům ucelený přehled o činnosti školy, případně umožní informovat o našich vzdělávacích nabídkách.