ISIC

Školní ISIC/AliveID kartu

si můžete pořídit za 350 Kč na školní rok (platí od září do prosince následujícího roku), po dobu studia ji lze prodlužovat za 250 Kč na další školní rok.
Ve škole jí můžete využít ve školní jídelně místo čipu. 

Karta funguje jako potvrzení o studiu, je možné na ní čerpat slevy v dopravě, při nákupech, na vstupné, .......
Podrobný přehled slev najdete na https://www.isic.cz/

ISIC karta je pouze pro žáky denního studia, žáci dálkového studia mohou využívat kartu AliveID student - cena je stejná jako u ISIC.

Pro vystavení karty potřebujeme originál vyplněné žádosti s vaším podpisem + fotku (můžeme použít školní fotku z Bakaláře) a 350 Kč, které odevzdáte v kanceláři školy Mgr. Jiříčkové, vystavení karty trvá asi týden po jejím objednání.

Prodloužení platnosti ISIC na další školní rok
Pro prodloužení karty stačí v kanceláři zaplatit poplatek 250 Kč.

žádost o ISIC