HIPOSPOL - občanské sdružení

HIPOSPOL, z .s. sdružuje právnické i fyzické osoby, které mají zájem podporovat rozvoj školy v souladu s potřebami dostihového sportu a jezdectví na úseku jezdců, chovatelů a ošetřovatelů koní a při přípravě trenérů a dalších vedoucích pracovníků na úseku chovu koní, dostihového a jezdeckého sportu.

Účel spolku:

HIPOSPOL, z. s. je samosprávná dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým zejména je:

  • podpora rozvoje Střední školy dostihového sportu a jezdectví (dále jen SŠDSaJ) v souladu s potřebami dostihového a jezdeckého sportu a chovu koní,
  • podpora přípravy budoucích pracovníků v zemědělském odvětví zaměřeném na koně - ošetřovatelů, chovatelů, jezdců, trenérů a dalších pracovních pozic,
  • navazování a udržování styků s odborníky v chovu koní, dostihovém a jezdeckém sportu v ČR i v zahraničí a jejich získávání pro splupráci nebo členství ve spolku,
  • podpora talentovaných žáků,
  • adaptace absolventů na práci v provozních podmínkách,
  • podpora mezinárodních kontaktů,
  • podpora zvyšování kvalifikace.

 

Informace:
HIPOSPOL, z. s.
U Závodiště 325/1
159 99  Praha 5
tel. 257 941 094, 775 474 782
hipospol@dostihovaskola.cz
IČO: 69056960
DIČ: ----------------

 

Příspěvky:
č.ú. 1940613389/0800 ČS a.s.
 

Přijďte mezi nás, podpořte dobrou věc.

PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
další akce

Kontaktujte nás