Pracovní doba žáků v praktickém vyučování

Pracovní doba žáků v Odborném výcviku:

Jezdec a chovatel koní

Pracovní doba žáků v Praxi:

Chovatelství

Upozorňujeme, že vyučovací hodina v praktickém vyučování (OV i Pxe) trvá 60 minut.