Termíny teoretického vyučování - denní studium

Rozvrh 2. - 3. 9. 2021

 

Teoretické vyučování 3.A ve školním roce 2021/22 bude probíhat v těchto týdnech:

6. - 10. 9. 2021
20. - 24. 9. 2021
4. 8. 10. 2021
18. - 22. 10. 2021
1. - 5. 11. 2021
15. - 19. 11. 2021 (17. 11. svátek)
29. 11. - 3. 12. 2021
13. - 17. 12. 2021
10. - 14. 1. 2022
24. - 28. 1. 2022
7. - 11. 2. 2022
21. - 25. 2. 2022
21. - 25. 3. 2022
4. - 8. 4. 2022
19. - 22. 4. 2022
2. - 6. 5. 2022
16. - 20. 5. 2022
30. 5. - 3. 6. 2022
13. - 17. 6. 2022

 

 

7. 6. 2020 11:26

rozvrh konzultačních hodin učitelů v červnu

7. 5. 2020 16:22
Pozor! aktualizace termínů maturitní zkoušky viz níže

Na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 o přípravě žáků na maturitní a závěrečnou zkoušku od 11. května 2020 v prostorách škol, zveřejňujeme provozní podmínky v období od 11. května do 30. června 2020.
Výuka s účastí ve škole bude zahájena dne 11. května 2020 v 7.50 hod.
Výuky se účastní pouze žáci posledních ročníků, tedy 4. C, 3. A a 3. DS.
Rozvrh od 11. 5. 2020. 3.A se učí ve třídě 1.C resp. 1.A, 4.C se učí ve třídě 3.A (přírodovědná učebna), 3.DS se učí ve třídě 1.C.

 • Výuka pro obor Chovatelství se zaměřením na dostihový sport (4. C) bude probíhat formou konzultací jako příprava k maturitní zkoušce. 
 • Výuka pro obor Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport (3. A) bude probíhat podle plánu  teoretických konzultací  a odborného výcviku na smluvních pracovištích zveřejněného dne 2. září 2020 na stránkách SŠDSaJ (tj. střídání týdnů OV a teoretického vyučování).
 • Výuka pro obor Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport – dálkové studium (3. DS) bude podle plánu  teoretických konzultací zveřejněného dne 2. září 2020 na stránkách SŠDSaJ.
 • Výuka pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní (2.NS) bude i nadále distanční formou v dříve stanovených termínech.

Pohyb žáků, spojený s účastí ve škole se řídí těmito principy:

 1. Při vstupu do budovy školy má zletilý žák (v případě nezletilého žáka i jeho zákonný zástupce) povinnost odevzdat nebo podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory.
 2. Třídy 3. A a 3. DS budou rozděleny do skupin tak, aby počet žáků nepřesáhl stanovený limit 15 žáků.
 3. Při příchodu a odchodu ze školy a pohybu v budově školy, domova mládeže a školní jídelně, areálu školy a školních stájí budou žáci dodržovat nařízení vlády o hygienických opatřeních.
 4. V samotných prostorách školy žáci budou dodržovat nařízení ředitele školy:
 • dodržovat rozestupy 2 metrů
 • neshlukovat se do skupin
 • mít zakrytá ústa a nos ve všech prostorách školy a areálu školy
 • umýt a desinfikovat ruce vždy po příchodu do školy a dále v pravidelných intervalech nebo vždy, když bude potřeba

Pokud žák nebude opakovaně přes upozornění dodržovat stanovená hygienická pravidla, bude vyřazen z osobní přípravy k maturitní nebo závěrečné zkoušce ve škole.

Termíny závěrečných a maturitních zkoušek:

3.A
V týdnu od 11. 5. 2020 teoretické vyučování, od 18. 5. odborný výcvik, od 25. 5. teoretické vyučování, od 1. 6. odborný výcvik, od 8. 6. teoretické vyučování.
Výuka je zaměřena hlavně na oživení praktických dovedností a teoretickou přípravu na závěrečné zkoušky.
•    12. 6. písemná ZZK
•    22. - 25. 6. praktická ZZK
•    26. 6. a 29. 6. ústní ZZK
-    pro připuštění k závěrečným  zkouškám je třeba mít uzavřenou klasifikaci do 18. 6. 2020

4.C
11. 5. 2020 začíná výuka ve škole a je zaměřena hlavně na teoretickou přípravu na maturitní zkoušku a osvěžení praktických dovedností k MZ.
-    termíny MZ:
POZOR, aktualizace 7. 5. 2020!
•    28. – 29. 5. praktická MZ
•    1. – 2. 6. společná část písemné MZ (didaktické testy)
•    17. – 18. 6. ústní MZ
-    pro připuštění k maturitní zkoušce je třeba mít uzavřenou klasifikaci do 22. 5. 2020

3.DS
Konzultace proběhnou v původních termínech - 21. 5. a 18. 6. 2020
•    12. 6. písemná ZZK
•    22. - 25. 6. praktická ZZK
•    26. 6. a 29. 6. ústní ZZK
-    pro připuštění k závěrečným  zkouškám je třeba mít uzavřenou klasifikaci do 18. 6. 2020, odborný výcvik do 11. 6. 2020

2.NS
Výuka bude probíhat nadále v dříve stanovených termínech distančně (18. - 20. 5. a 15. - 17. 6. 2020)

 

3.A – denní studium
tř. učitelka - Ing. Oliva Horová

OHorova@dostihovaskola.cz

Teoretické vyučování 3.A v týdnech:

2. 9. - 6. 9. 2019
16. 9. - 20. 9.
30. 9. - 4. 10.
14. 10. - 18. 10.
11. 11. - 15. 11.
25. 11. - 29. 11.
9. 12. - 13. 12.
6. 1. - 10. 1. 2020
20. 1. - 24. 1.
3. 2. - 7. 2.
2. 3. - 6. 3.
16. 3. - 20. 3.
30. 3. - 3. 4.
14. 4. - 17. 4.
11. 5. - 15. 5.
25. 5. - 29. 5.
8. 6. - 11. 6. 2020

Prázdniny

 • podzimní: 29. a  30. 10. 2019
 • vánoční: 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 vyučování začne 6. 1. 2020
 • pololetní: 31. 1. 2020
 • jarní: 17. 2. – 23. 2.  2020
 • velikonoční: 9. a 10. 4. 2020

Teoretické vyučování v naší škole končí 16. 6. 2020 (viz výjimka MŠMT).

tisk