Termíny konzultací - dálkové studium

pro školní rok 2023/24

  • Trenérství dostihových a sportovních koní – 2. ročník (2.NS)

třídní učitelka: Ing. Oliva Horová
OHorova@dostihovaskola.cz

2.NS  
11. - 13. 9. 2023  
9. - 11. 10. 2023  
6. - 8. 11. 2023  
4. - 6. 12. 2023  
29. - 31. 1. 2024  
26. - 28. 2. 2024  
25. - 27. 3. 2024  
22. - 24. 4. 2024  
20. - 22. 5. 2024  
17. - 19. 6. 2024  
  • Jezdec a chovatel dostihových koní - 1. ročník (1.DS)

třídní učitelka: Ing. Alexandra Bínová
ABinova@dostihovaskola.cz

1.DS
14. 9. 2023
12. 10. 2023
9. 11. 2023
7.12. 2023
4. 1. 2024
1. 2. 2024
29. 2. 2024
25. 4. 2024
23. 5. 2024
20. 6. 2024