Pomoc Pražanům

Naše škola se zapojila do programu Magistrátu Hl. města Prahy "Balíček pomoci Pražanům". Jde o pomoc domácnostem ohrožených chudobou či ztrátou bydlení. O pomoc lze žádat prostřednictvím naší školy.

Žáci s trvalým pobytem na území Hlavního města Prahy, splňující alespoň jednu z následujících podmínek:

  • pobíráte přídavek na dítě
  • pobírate příspěvek na bydlení
  • čerpáte okamžitou dávku v hmotné nouzi
  • pobíráte dávky pěstounské péče
  • čelíte exekuci, insolvenci
  • po zaplacení bydlení (vč. platby za hypotéku, pokud na místě bydlíte) Vám zbyde méně než 200 Kč na osobu na den, pokud žijete sami, tak 300 Kč na den.

mohou požádat (u nezletilých žáků jejich zákonní zástupci) o prominutí stravného, případně o příspěvek z fondu solidarity.

Podrobnosti naleznete ve směrnici SŠDSaJ pro podávání žádosti   
                                            dodatek č.1  dodatek č.2

Žádosti na školní rok 2023/24 přijímáme do 30. 9. 2023 a pak dále v průběhu celého školního roku.

Žádost je možné podat přes datovou schránku, doručit osobně na sekretariát školy nebo zaslat doporučeně poštou.