Europass - dodatek k osvědčení

Europass - dodatek k osvědčení

„Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním odborném vzdělání, který využijete při hledání studia, práce nebo brigády v zahraničí nebo v tuzemsku u zahraniční firmy.

Dodatek je platný pouze s originálem absolventského vysvědčení a musí korespondovat s kódem a názvem oboru, formou studia a adresou školy. Dodatky pro absolventy z aktuálního školního roku v českém a anglickém jazyce jsou k dispozici zde:

Absolventi z předchozích let si mohou kdykoliv zažádat individuálně u Národního centra Europass. Stejně tak je možné požádat o dodatek v jiném jazyce