Přijímací řízení

Oznamujeme, že pro školní rok 2023/2024 bude Střední škola dostihového sportu a jezdectví přijímat uchazeče do denního studia učebního oboru vzdělání Jezdec a chovatel koní a do maturitního oboru Chovatelství.

Dále budeme otvírát dálkové studium Jezdec a chovatel koní.

U všech oborů (denního i dálkového studia) vyžadujeme potvrzení od lékaře na přihlášce +  posudek lékaře o zdravotní způsobilosti (na základě § 1 odst. 1 písm g) Vyhl. 353/2016 Sb.) pro zvolený obor vzdělání na našem formuláři (lze nahradit výpisem ze zdravotní dokumentace). Formuláře naleznete zde:
Posudek lékaře Jezdec,
Posudek lékaře Chovatelství
Posudek lékaře Jezdec - dálkové

Termín pro podávání přihlášek je do 1. března 2023!!

Přihlášku je možné zaslat poštou na adresu školy nebo je možné ji předat osobně v kanceláři školy (3. patro) v pracovní dny od 7:15 do 15:30 

Návod pro vyplnění přihlášky 

1. Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport - denní studium (41-53-H/02)

 • tříletý obor vzdělání, který poskytuje střední vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem
 • podmínky přijetí: úspěšně ukončené základní vzdělání, zdravotní způsobilost, fyzická zdatnost, zájem o obor
 • podávání přihlášek ke studiu do 1. března 2023
 • k přihlášce se dokládá posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený od lékaře
 • přijímací řízení se koná
  • 1. termín 27. dubna 2023
  • náhradní termíny 28. dubna 2023
 • kritéria přijímacího řízení (podrobný způsob hodnocení - bude upřesněno):
 1. úspěšně ukončená ZŠ
 2. tělesná zdatnost (hmotnost, výška, běh na 3 km)
 3. zdravotní stav
 4. test všeobecných znalostí o koních
 5. prospěch v ZŠ (1. pol. posledního ročníku)
 6. pohovor
 7. maximální bodová hranice pro přijetí je 200 bodů, čím méně bodů - tím lepší výsledek
 • profilové předměty: chov koní, chov zvířat, teorie jízdy, technická zařízení, výživa a krmení, dostihový řád a provoz, životospráva jezdce, pravidla jezdeckých soutěží, odborný výcvik
 • maximální počet přijatých žáků je 60
 • po ukončení studia možnost získání maturity v dálkovém nástavbovém studiu "Trenérství dostihových a sportovních koní"
 • garantujeme dobré uplatnění absolventů, včetně zahraničí
 • možnost ubytování ve vlastním domově mládeže a stravování ve vlastní školní jídelně
 • upozorňujeme, že škola má povolenu odlišnou organizaci školního roku pro výuku praktického vyučování ve dnech pracovního volna, pracovního klidu, svátků a školních prázdnin

2. Chovatelství se zaměřením na dostihový sport - denní studium (41-43-M/02)

 • čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou
 • podmínky přijetí: jednotná přijímací zkouška (JPZ), úspěšně ukončené základní vzdělání, zdravotní způsobilost, zájem o obor
 • podávání přihlášek ke studiu do 1. března 2023
 • k přihlášce se dokládá posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený od lékaře
 • přijímací řízení se koná:

        1. termín 13. dubna 2023
        2. termín 14. dubna 2023

       náhradní termíny 10. a 11. května 2023

      JPZ - testová zadání k procvičování

mobilní aplikace ČŠI k procvičování testů 

 • kritéria přijímacího řízení: (podrobný způsob hodnocení - bude upřesněno):
 1. jednotná přijímací zkouška z Čj a M - min. počet bodů pro přijetí je 35 bodů
 2. úspěšně ukončená 9. třída ZŠ
 3. prospěch v ZŠ - 1. pol. 9. tř., doporučeno průměr max. do 2,0
 4. test všeobecných znalostí o koních
 5. zdravotní stav
 6. pohovor
 • profilové předměty: chov zvířat, chov koní, jezdectví, veterinářství, výživa zvířat, pěstování rostlin, ekonomika a podnikání, fyziologie a metodika tréninku, praxe
 • maximální počet přijatých žáků je 26
 • po ukončení studia možnost pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách
 • možnost ubytování: do naplnění kapacity ve vlastním domově mládeže a stravování ve vlastní školní jídelně
 • upozorňujeme, že škola má povolenu odlišnou organizaci školního roku pro výuku praktického vyučování ve dnech pracovního volna, pracovního klidu, svátků a školních prázdnin

 

4. Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport - dálkové studium (41-53-H/02)

 • tříletý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou a ziskem výučního listu
 • otevíráme jednou za 3 roky
 • 1. ročník bude otevřen ve školním roce 2023/2024

k přihlášce se dokládá:

 1. posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený od lékaře
 2. doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (vysvědčení z 9. třídy, výuční list, maturitní vysvědčení, ...)
 3. žádost o uznání vzdělání - u uchazečů, kteří mají jinou střední školu, + kopie vysvědčení ze SŠ
 • Přihláška Jezdec dálkové
 • Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělání
 • kritéria přijímacího řízení (podrobný způsob hodnocení): budou stanovena v lednu 2023
 1. úspěšně ukončená ZŠ
 2. zdravotní stav
 3. test všeobecných znalostí o koních
 4. pohovor
 • profilové předměty: Chov koní, Chov zvířat, Výživa a krmivářství, Teorie jízdy, Dostihový řád, Pravidla jezdeckých soutěží, Technická zařízení, Životospráva jezdce, Odborný výcvik
 • maximální počet přijatých žáků je 30
 • uplatnění absolventů - pracovní nebo dostihoví jezdci, chovatelé a ošetřovatelé koní, dobré uplatnění v zahraničí

 

3. Trenérství dostihových a sportovních koní - nástavbové dálkové studium (41-43-L/52)

Ve školním roce 2023/24 se neotvírá !

 • tříleté studium zakončené maturitní zkouškou
 • otvíráme jednou za 2 roky
 • 1. ročník bude otevřen ve školním roce 2024/25
 • k přihlášce se dokládá posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený od lékaře
 • jedná se o maturitní studium, na které se koná jednotná přijímací zkouška (JPZ) z Čj a M

     JPZ - testová zadání k procvičování

 1. vyučení v oboru Jezdec a chovatel koní nebo v příbuzném zemědělském oboru
 2. jednotná přijímací zkouška z Čj a M
 3. průměrný prospěch ze SŠ
 • profilové předměty: Fyziologie a metodika tréninku, Teorie a taktika jízdy, Dostihový provoz, Pravidla jezdeckých soutěží, Ekonomika a podnikání
 • maximální počet přijatých žáků je 30
 • uplatnění absolventů - jako cvičitelé, asistenti trenérů nebo trenéři dostihových a sportovních koní, v organizacích zabývajících se chovem koní,soukromí farmáři

Více informací na tel. čísle 257 941 094 nebo mailu info@dostihovaskola.cz.