Přijímací řízení

Oznamujeme, že pro školní rok 2022/2023 bude Střední škola dostihového sportu a jezdectví přijímat uchazeče do denního studia učebního oboru vzdělání Jezdec a chovatel koní a do maturitního oboru Chovatelství.

Dále budeme otvírát dálkové nástavbové studium Trenérství dostihových a sportovních koní.

U všech oborů (denního i dálkového studia) vyžadujeme potvrzení od lékaře na přihlášce +  posudek lékaře o zdravotní způsobilosti (na základě § 1 odst. 1 písm g) Vyhl. 353/2016 Sb.) pro zvolený obor vzdělání na našem formuláři (lze nahradit výpisem ze zdravotní dokumentace). Formuláře naleznete zde:
Posudek lékaře Jezdec,
Posudek lékaře Chovatelství
Posudek lékaře Trenérství

Termín pro podávání přihlášek je do 1. března 2022!!

Přihlášku je možné zaslat poštou na adresu školy nebo je možné ji předat osobně v kanceláři školy (3. patro) v pracovní dny od 7:15 do 15:30 

Návod pro vyplnění přihlášky 

1. Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport - denní studium (41-53-H/02)

 • tříletý obor vzdělání, který poskytuje střední vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem
 • podmínky přijetí: úspěšně ukončené základní vzdělání, zdravotní způsobilost, fyzická zdatnost, zájem o obor
 • podávání přihlášek ke studiu do 1. března 2022
 • k přihlášce se dokládá posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený od lékaře
 • přijímací řízení se koná
  • 1. termín 22. dubna 2022
  • náhradní termíny 29. 4. 2022
 1. úspěšně ukončená ZŠ
 2. tělesná zdatnost (hmotnost, výška, běh na 3 km)
 3. zdravotní stav
 4. test všeobecných znalostí o koních
 5. prospěch v ZŠ (1. pol. posledního ročníku)
 6. pohovor
 7. maximální bodová hranice pro přijetí je 200 bodů, čím méně bodů - tím lepší výsledek
 • profilové předměty: chov koní, chov zvířat, teorie jízdy, technická zařízení, výživa a krmení, dostihový řád a provoz, životospráva jezdce, pravidla jezdeckých soutěží, odborný výcvik
 • maximální počet přijatých žáků je 60
 • po ukončení studia možnost získání maturity v dálkovém nástavbovém studiu "Trenérství dostihových a sportovních koní"
 • garantujeme dobré uplatnění absolventů, včetně zahraničí
 • možnost ubytování ve vlastním domově mládeže a stravování ve vlastní školní jídelně
 • upozorňujeme, že škola má povolenu odlišnou organizaci školního roku pro výuku praktického vyučování ve dnech pracovního volna, pracovního klidu, svátků a školních prázdnin

2. Chovatelství se zaměřením na dostihový sport - denní studium (41-43-M/02)

 • čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou
 • podmínky přijetí: jednotná přijímací zkouška (JPZ), úspěšně ukončené základní vzdělání, zdravotní způsobilost, zájem o obor
 • podávání přihlášek ke studiu do 1. března 2022
 • k přihlášce se dokládá posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený od lékaře
 • přijímací řízení se koná:

        1. termín 12. dubna 2022
        2. termín 13. dubna 2022

       náhradní termíny 10. a 11. května 2022

      JPZ - testová zadání k procvičování

mobilní aplikace ČŠI k procvičování testů 

 1. jednotná přijímací zkouška z Čj a M - min. počet bodů pro přijetí je 25 bodů
 2. úspěšně ukončená 9. třída ZŠ
 3. prospěch v ZŠ - 1. pol. 9. tř., doporučeno průměr max. do 2,0
 4. test všeobecných znalostí o koních
 5. zdravotní stav
 6. pohovor
 • profilové předměty: chov zvířat, chov koní, jezdectví, veterinářství, výživa zvířat, pěstování rostlin, ekonomika a podnikání, fyziologie a metodika tréninku, praxe
 • maximální počet přijatých žáků je 26
 • po ukončení studia možnost pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách
 • možnost ubytování: do naplnění kapacity ve vlastním domově mládeže a stravování ve vlastní školní jídelně
 • upozorňujeme, že škola má povolenu odlišnou organizaci školního roku pro výuku praktického vyučování ve dnech pracovního volna, pracovního klidu, svátků a školních prázdnin

3. Trenérství dostihových a sportovních koní - nástavbové dálkové studium (41-43-L/52)

 • tříleté studium zakončené maturitní zkouškou
 • otvíráme jednou za 2 roky
 • 1. ročník bude otevřen ve školním roce 2022/23
 • k přihlášce se dokládá posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený od lékaře
 • jedná se o maturitní studium, na které se koná jednotná přijímací zkouška (JPZ) z Čj a M

     JPZ - testová zadání k procvičování

 1. vyučení v oboru Jezdec a chovatel koní nebo v příbuzném zemědělském oboru
 2. jednotná přijímací zkouška z Čj a M
 3. průměrný prospěch ze SŠ
 • profilové předměty: Fyziologie a metodika tréninku, Teorie a taktika jízdy, Dostihový provoz, Pravidla jezdeckých soutěží, Ekonomika a podnikání
 • maximální počet přijatých žáků je 30
 • uplatnění absolventů - jako cvičitelé, asistenti trenérů nebo trenéři dostihových a sportovních koní, v organizacích zabývajících se chovem koní,soukromí farmáři

 

4. Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport - dálkové studium (41-53-H/02)

Ve školním roce 2022/23 nebude otevřeno.

 • tříletý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou a ziskem výučního listu
 • otevíráme jednou za 3 roky
 • 1. ročník bude otevřen ve školním roce 2023/2024
 • je možno požádat o přijetí do vyššího ročníku za předpokladu složení rozdílových zkoušek

k přihlášce se dokládá:

 1. posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený od lékaře
 2. doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (vysvědčení z 9. třídy, výuční list, maturitní vysvědčení, ...)
 3. žádost o uznání vzdělání - u uchazečů, kteří mají jinou střední školu, + kopie vysvědčení ze SŠ
 • Přihláška Jezdec dálkové
 • Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělání
 • kritéria přijímacího řízení (podrobný způsob hodnocení): budou stanovena v lednu 2023
 1. úspěšně ukončená ZŠ
 2. zdravotní stav
 3. test všeobecných znalostí o koních
 4. pohovor
 • profilové předměty: Chov koní, Chov zvířat, Výživa a krmivářství, Teorie jízdy, Dostihový řád, Pravidla jezdeckých soutěží, Technická zařízení, Životospráva jezdce, Odborný výcvik
 • maximální počet přijatých žáků je 30
 • uplatnění absolventů - pracovní nebo dostihoví jezdci, chovatelé a ošetřovatelé koní, dobré uplatnění v zahraničí

Více informací na tel. čísle 257 941 094 nebo mailu info@dostihovaskola.cz.