Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení

27. 8. 2020
Trenérství dostihových a sportovních koní (41-43-L/52) - 3. kolo
dálkové nástavbové studium
seznam přijatých uchazečů

7. 7. 2020
Chovatelství (41-43-M/02) - 2. kolo
denní studium
seznam přijatých uchazečů

7. 7. 2020
Jezdec a chovatel koní (41-53-H/02) - 3. kolo
denní studium
seznam přijatých uchazečů

25. 6. 2020
Jezdec a chovatel koní (41-53-H/02) - 2. kolo
denní studium
seznam přijatých uchazečů

24. 6. 2020
Trenérství dostihových a sportovních koní (41-43-L/52) - 2. kolo
dálkové nástavbové studium
seznam přijatých uchazečů

16. 6. 2020
Trenérství dostihových a sportovních koní (41-43-L/52)
dálkové nástavbové studium
seznam přijatých uchazečů

16.6.2020
Chovatelství se zaměřením na dostihový sport (41-43-M/02)
denní studium
seznam přijatých žáků

9. 6. 2020
Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport (41-53-H/02)
dálkové studium
seznam přijatých žáků

26. 5. 2020 11:10
Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport (41-53-H/02)
denní studium
seznam přijatých žáků

 

3. 6. 2020
Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro obor Jezdec a chovatel koní - denní studium

 

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní - dálkové nástavbové studium

 

 

 

pro školní rok 2020/2021

Přijímací řízení v době koronaviru

aktualizováno 11.5.2020

Termín Jednotné přijímací zkoušky 8. 6. 2020

Obor Chovatelství - denní studium

Ministerstvem školství byl termín Jednotné přijímací zkoušky stanoven na pondělí 8. 6. 2020.

Zkoušku budete konat na škole, která byla uvedena na přihlášce 1. v pořadí (pokud máte na 1. místě učební obor – budete pozváni na 1. termín na škole ve 2. pořadí).

Kritéria přijímacího řízení:

 • test z matematiky (85 min)
 • test z českého jazyka a literatury (70 min)

Z důvodu omezení kontaktů a většího shlukování osob nebudeme konat pohovory. Proto nebudeme k pohovoru zvát ani uchazeče, kteří mají naši školu jako 2. v pořadí.

Na přijímací řízení obdržíte pozvánku (poštou i mailem) s registračním číslem, které je důležité pro vyhlašování výsledků – pod tímto číslem se najdete ve výsledkové listině.

Výsledky budou vyhlášeny nejpozději 16. 6. 2020. Do 5 pracovních dnů musíte na vybranou školu odevzdat zápisový lístek, tj. do 23. 6. 2020.

Pokud se z vážných důvodů nemůžete přijímacího řízení zúčastnit, je nutné se do 3 dnů písemně omluvit řediteli školy.

Náhradní termín JPZ byl stanoven na 23. 6. 2020.

 

Jezdec a chovatel koní - denní studium

Vzhledem k situaci, po zvážení všech rizik, kdy se k nám na školu hlásí uchazeči z celé republiky, abychom omezili riziko z cestování a shlukování většího počtu osob, jsme se rozhodli uchazeče na přijímací řízení nezvat k osobní účasti. Hodnocení proběhne na základě dodaných podkladů.

Poštou případně mailem obdržíte dopis s Vaším registračním číslem, které je důležité pro vyhlašování výsledků – pod tímto číslem se najdete ve výsledkové listině.

Výsledky budou vyhlášeny 26. 5. 2020. Po tomto termínu je možné na školu odevzdat zápisový lístek (nejpozději do 23.6.2020).

Upozorňuji, že do přijímacího řízení budou zařazeni jen ti uchazeči, kteří dodali všechny potřebné doklady, jestli už teď víte, že jste se rozhodli pro jinou školu, dejte nám to prosím vědět.

Pokud bychom potřebovali něco doplnit, na něco se zeptat, budeme Vás kontaktovat telefonicky.

 

Trenérství dostihových a sportovních koní

Ministerstvem školství byl termín Jednotné přijímací zkoušky stanoven na pondělí 8. 6. 2020.

Kritéria přijímacího řízení:

 • test z matematiky (85 min)
 • test z českého jazyka a literatury (70 min)

Na přijímací řízení obdržíte pozvánku (poštou i mailem) s registračním číslem, které je důležité pro vyhlašování výsledků – pod tímto číslem se najdete ve výsledkové listině.

Výsledky budou vyhlášeny nejpozději 16. 6. 2020.

Pokud se z vážných důvodů nemůžete přijímacího řízení zúčastnit, je nutné se do 3 dnů písemně omluvit řediteli školy.

Náhradní termín JPZ byl stanoven na 23. 6. 2020. 

Uchazečí, kteří podali svojí přihlášku do 2. kola přijímacího řízení, budou pozváni ke konání zkoušky v termínu 23.6.2020.

 

Jezdec a chovatel koní - dálkové studium

Do dálkového studia se přijímací řízení konat nebude, podmínkou pro přijetí je pouze dodání všech potřebných dokladů – pokud Vám něco chybí ke kompletní přihlášce  – dodejte do konce května.

Poštou případně mailem obdržíte dopis s Vaším registračním číslem, které je důležité pro vyhlašování výsledků – pod tímto číslem se najdete ve výsledkové listině.

Výsledky budou vyhlášeny 9. 6. 2020.

 

aktualizováno 28.4.2020

Kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé obory zůstávají stejná, tak jak byla vyhlášena v lednu 2020, termín se posouvá na červen 2020, čekáme na vyhlášení přesného termínu pro Jednotnou přijímací zkoušku od MŠMT, od kterého se budou odvíjet další termíny.  Uchazeči v dostatečné časovém předstihu obdrží poštou (i mailem) pozvánku k přijímacímu řízení.

Výsledky přijímacího řízení pro všechny obory budeme vyhlašovat  v červnu po proběhnutí přijímacího řízení.

Bohužel některé školy nekonají přijímací řízení a vyhlašují výsledky již teď a vyžadují odevzdání zápisového lístku, přestože jim to legislativa neumožňuje. V této situaci máte možnost odevzdat zápisový lístek na druhé škole, abyste si pojistili místo, a v případě, že se rozhodnete v červnu pro naši školu, vzít zápisový lístek zpět. U zápisového lístku máte možnost jednou své rozhodnutí změnit.

U obou oborů vyžadujeme potvrzení od lékaře na přihlášce +  posudek lékaře o zdravotní způsobilosti (na základě § 1 odst. 1 písm g) Vyhl. 353/2016 Sb.) pro zvolený obor vzdělání na našem formuláři (lze nahradit výpisem ze zdravotní dokumentace). Formuláře naleznete zde: Jezdec, Chovatelství

Návod pro vyplnění přihlášky

Oznamujeme, že pro školní rok 2020/2021 bude Střední škola dostihového sportu a jezdectví přijímat uchazeče do těchto oborů vzdělávání:

1. Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport - denní studium (41-53-H/02)

 • tříletý obor vzdělání, který poskytuje střední vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem
 • podmínky přijetí: úspěšně ukončené základní vzdělání, zdravotní způsobilost, fyzická zdatnost, zájem o obor
 • podávání přihlášek ke studiu do 2. března 2020
 • k přihlášce se dokládá posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený od lékaře
 • přijímací řízení se koná 23. dubna 2020 (náhradní termín 7. května 2020)
 • kritéria přijímacího řízení (podrobný způsob hodnocení):
 1. úspěšně ukončená ZŠ
 2. tělesná zdatnost (hmotnost, výška, běh na 3 km)
 3. zdravotní stav
 4. test všeobecných znalostí o koních
 5. prospěch v ZŠ (1. pol. posledního ročníku)
 6. pohovor
 • profilové předměty: chov koní, chov zvířat, teorie jízdy, technická zařízení, výživa a krmení, dostihový řád a provoz, životospráva jezdce, jezdecké soutěže, odborný výcvik
 • maximální počet přijatých žáků je 60
 • po ukončení studia možnost získání maturity v dálkovém nástavbovém studiu "Trenérství dostihových a sportovních koní"
 • garantujeme dobré uplatnění absolventů, včetně zahraničí
 • možnost ubytování ve vlastním domově mládeže a stravování ve vlastní školní jídelně
 • upozorňujeme, že škola má povolenu odlišnou organizaci školního roku pro výuku praktického vyučování ve dnech pracovního volna, pracovního klidu, svátků a školních prázdnin

2. Chovatelství se zaměřením na dostihový sport - denní studium (41-43-M/02)

 • čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou
 • podmínky přijetí: jednotná přijímací zkouška (JPZ), úspěšně ukončené základní vzdělání, zdravotní způsobilost, zájem o obor
 • podávání přihlášek ke studiu do 1. března 2020
 • k přihlášce se dokládá posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený od lékaře
 • přijímací řízení se koná:

        1. termín 14. dubna 2020
        2. termín 15. dubna 2020

       náhradní termíny 13. a 14. května 2020

      JPZ - testová zadání k procvičování

 1. jednotná přijímací zkouška z Čj a M - min. počet bodů pro přijetí je 20 bodů
 2. úspěšně ukončená 9. třída ZŠ
 3. prospěch v ZŠ - 1. pol. 9. tř., doporučeno průměr max. do 2,2
 4. test všeobecných znalostí o koních
 5. zdravotní stav
 6. pohovor
 • profilové předměty: chov zvířat, chov koní, jezdectví, veterinářství, krmivářství a pěstování rostlin, ekonomika a podnikání, fyziologie a metodika tréninku, praxe
 • maximální počet přijatých žáků je 30
 • po ukončení studia možnost pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách
 • možnost ubytování: do naplnění kapacity ve vlastním domově mládeže a stravování ve vlastní školní jídelně
 • upozorňujeme, že škola má povolenu odlišnou organizaci školního roku pro výuku praktického vyučování ve dnech pracovního volna, pracovního klidu, svátků a školních prázdnin

3. Trenérství dostihových a sportovních koní - nástavbové dálkové studium (41-43-L/52)

 • tříleté studium zakončené maturitní zkouškou
 • otvíráme jednou za 2 roky
 • 1. ročník bude otevřen ve školním roce 2020/21
 • podávání přihlášek ke studiu do 1. března 2020
 • k přihlášce se dokládá posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený od lékaře
 • jedná se o maturitní studium, na které se koná jednotná přijímací zkouška (JPZ) z Čj a M.  
 1. termín 14. dubna 2020
 2. termín 15. dubna 2020

     náhradní termíny 13. a 14. května 2020

     JPZ - testová zadání k procvičování

 1. vyučení v oboru Jezdec a chovatel koní nebo v příbuzném zemědělském oboru
 2. jednotná přijímací zkouška z Čj a M
 3. průměrný prospěch ze SŠ
 • profilové předměty: Fyziologie a metodika tréninku, Teorie a taktika jízdy, Dostihový provoz, Pravidla jezdeckých soutěží, Ekonomika a podnikání
 • maximální počet přijatých žáků je 30
 • uplatnění absolventů - jako cvičitelé, asistenti trenérů nebo trenéři dostihových a sportovních koní, v organizacích zabývajících se chovem koní,soukromí farmáři

4. Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport - dálkové studium (41-53-H/02)

 • tříletý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou a ziskem výučního listu
 • otevíráme jednou za 3 roky
 • 1. ročník bude otevřen ve školním roce 2020/2021
 • je možno požádat o přijetí do vyššího ročníku.
 • podávání přihlášek ke studiu do 1. března 2020
 • k přihlášce se dokládá:
 1. posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený od lékaře
 2. doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (vysvědčení z 9. třídy, výuční list, maturitní vysvědčení, ...)
 3. žádost o uznání vzdělání - u uchazečů, kteří mají jinou střední školu, + kopie vysvědčení ze SŠ
 1. úspěšně ukončená ZŠ
 2. zdravotní stav
 3. test všeobecných znalostí o koních
 4. pohovor
 • profilové předměty: Chov koní, Chov zvířat, Výživa a krmivářství, Teorie jízdy, Dostihový řád, Pravidla jezdeckých soutěží, Technická zařízení, Životospráva jezdce, Odborný výcvik
 • maximální počet přijatých žáků je 30
 • uplatnění absolventů - pracovní nebo dostihoví jezdci, chovatelé a ošetřovatelé koní, dobré uplatnění v zahraničí

Více informací na tel. čísle 257 941 094 nebo mailu info@dostihovaskola.cz.