Přijímací řízení

pro školní rok 2020/2021

U obou oborů vyžadujeme potvrzení od lékaře na přihlášce +  posudek lékaře o zdravotní způsobilosti (na základě § 1 odst. 1 písm g) Vyhl. 353/2016 Sb.) pro zvolený obor vzdělání na našem formuláři (lze nahradit výpisem ze zdravotní dokumentace).

Formuláře naleznete zde: JezdecChovatelství

Oznamujeme, že pro školní rok 2020/2021 bude Střední škola dostihového sportu a jezdectví přijímat uchazeče do těchto oborů vzdělávání:

1. Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport - denní studium (41-53-H/02)

 • tříletý obor vzdělání, který poskytuje střední vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem
 • podmínky přijetí: úspěšně ukončené základní vzdělání, zdravotní způsobilost, fyzická zdatnost, zájem o obor
 • podávání přihlášek ke studiu do 1. března 2020
 • k přihlášce se dokládá posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený od lékaře
 • přijímací řízení se koná 23. dubna 2020 (náhradní termín 7. května 2020)
 • kritéria přijímacího řízení: (podrobný způsob hodnocení)
 1. úspěšně ukončená ZŠ
 2. tělesná zdatnost (hmotnost, výška, běh na 3 km)
 3. zdravotní stav
 4. test všeobecných znalostí o koních
 5. prospěch v ZŠ (1. pol. posledního ročníku)
 6. pohovor
 • profilové předměty: chov koní, chov zvířat, teorie jízdy, technická zařízení, výživa a krmení, dostihový řád a provoz, životospráva jezdce, jezdecké soutěže, odborný výcvik
 • maximální počet přijatých žáků je 60
 • po ukončení studia možnost získání maturity v dálkovém nástavbovém studiu "Trenérství dostihových a sportovních koní"
 • garantujeme dobré uplatnění absolventů, včetně zahraničí
 • možnost ubytování ve vlastním domově mládeže a stravování ve vlastní školní jídelně
 • upozorňujeme, že škola má povolenu odlišnou organizaci školního roku pro výuku praktického vyučování ve dnech pracovního volna, pracovního klidu, svátků a školních prázdnin

2. Chovatelství se zaměřením na dostihový sport - denní studium (41-43-M/02)

 • čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou
 • podmínky přijetí: jednotná přijímací zkouška, úspěšně ukončené základní vzdělání, zdravotní způsobilost, zájem o obor
 • podávání přihlášek ke studiu do 1. března 2020
 • k přihlášce se dokládá posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený od lékaře
 • přijímací řízení se koná:

        1. termín 14. dubna 2020
        2. termín 15. dubna 2020

       náhradní termíny 13. a 14. května 2020

 1. jednotná přijímací zkouška z Čj a M - min. počet bodů pro přijetí je 20 bodů
 2. úspěšně ukončená 9. třída ZŠ
 3. prospěch v ZŠ - 1. pol. 9. tř., doporučeno průměr max. do 2,2
 4. test všeobecných znalostí o koních
 5. zdravotní stav
 6. pohovor
 • profilové předměty: chov zvířat, chov koní, jezdectví, veterinářství, krmivářství a pěstování rostlin, ekonomika a podnikání, fyziologie a metodika tréninku, praxe
 • maximální počet přijatých žáků je 30
 • po ukončení studia možnost pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách
 • možnost ubytování: do naplnění kapacity ve vlastním domově mládeže a stravování ve vlastní školní jídelně
 • upozorňujeme, že škola má povolenu odlišnou organizaci školního roku pro výuku praktického vyučování ve dnech pracovního volna, pracovního klidu, svátků a školních prázdnin

3. Trenérství dostihových a sportovních koní - nástavbové dálkové studium (41-43-L/52)

 • otvíráme jednou za 2 roky
 • 1. ročník bude otevřen ve školním roce 2020/21
 • podávání přihlášek ke studiu do 1. března 2020
 • jedná se o maturitní studium, na které se koná jednotná přijímací zkouška z Čj a M.  
 1. termín 14. dubna 2020
 2. termín 15. dubna 2020

     náhradní termíny 13. a 14. května 2020

Přihláška Trenérství

Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělání

 

4. Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport - dálkové studium (41-53-H/02)

 • otevíráme jednou za 3 roky
 • 1. ročník bude otevřen ve školním roce 2020/2021
 • je možno požádat o přijetí do vyššího ročníku.
 • podávání přihlášek ke studiu do 1. března 2020
 • k přihlášce se dokládá posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený od lékaře
 • přijímací řízení se koná 23. dubna 2020 (náhradní termín 7. května 2020)

Přihláška Jezdec dálkové

Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělání

 

Více informací na tel. čísle 257 941 094 nebo mailu info@dostihovaskola.cz.