Přijímací řízení

aktualizace 27. 8. 2021

Výsledky 4. kola přijímacího řízení z 27. 8. 2021 na obor Jezdec a chovatel koní

 

aktualizace 1. 7. 2021

Výsledky 3. kola přijímacího řízení z 1. 7. 2021 na obor Jezdec a chovatel koní

 

aktualizace 15.6.2021

Výsledky 2. kola přijímacího řízení z 15.6.2021 na obor Jezdec a chovatel koní

 

aktualizace 14. 6. 2021

Výsledky náhradního termínu z 2. a 3. 6. 2021 - obor Chovatelství 

 

aktualizace 2.6.2021

Informace pro přijaté žáky

aktualizace 26.5.2020

Náhradní termín Jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče, kteří se omluvili z řádného termínu, se koná 2. a 3. června 2021 od 8:15 h, pozvánky byly rozeslány mailem i poštou.
Výsledky náhradního termínu budou zveřejněny 14. 6. 2021.

aktualizace 20. 5. 2021

Výsledky přijímacího řízení 19. 5. 2021 pro školní rok 2021/2022

obor Chovatelství   obor Jezdec a chovatel koní
 

Jak dále postupovat:

V případě, že jste přijatí a rozhodli jste se pro naší školu zašlete nám co nejdříve, nejpozději do 10 pracovních dnů tj. do 2. 6. 2021, vyplněný a podepsaný zápisový lístek.

V případě, že jste přijatí a rozhodli jste se pro druhou školu, dejte nám to co nejdříve vědět, uděláte radost někomu pod čarou.

V případě, že nejste přijatí, vyčkejte na písemné rozhodnutí o nepřijetí. Teprve poté je možné do 3 pracovních dnů podávat odvolání proti rozhodnutí.

V případě, že jste přihlášeni na náhradní termín, dozvíte se výsledky až po tomto termínu. Pokud získáte dostatečný počet bodů pro přijetí, budete zařazeni mezi přijaté uchazeče.

V případě, že nejste přijati na maturitní obor a chcete se opravdu věnovat koním, nabízíme vám možnost přihlásit se do našeho 3letého oboru vzdělání s výučním listem Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport. Stačí, když na mail školy napíšete, že žádáte o převedení přihlášky na tento obor a budete pozváni k druhému kolu přijímacího řízení.

Rádi vás přivítáme v našich řadách !

 

Náhradní termín Jednotné přijímací zkoušky 2. a 3. 6. 2021 mohou využít i uchazeči, kteří byli na naši školu pozváni na oba termíny a využili pouze jeden termín, zájemci přihlaste se na mail školy info@dostihovaskola.cz do pátku 14. 5. 2021.

viz opatření MŠMT ze dne 7.5.2021 Přijímací zkoušky - dodatek

 

22.4.2021

Přijímací řízení pro obor Jezdec a chovatel koní (obor s výučním listem)

 • 6. 5. nebo 7. 5. 2021 - termín a čas máte upřesněný na pozvánce
 • náhradní termín 18. 5. 2021

Zkouška začíná v 9:00 nebo ve 13:00 - čas máte stanovený na pozvánce, dostavte se včas, nezapomeňte si sebou vzít psací potřeby a sportovní oblečení na běh, pohyb po budově školy je povolen pouze s respirátorem.

Zkoušky se mohou zúčastnit uchazeči, kteří nevykazují příznaky onemocnění Covid-19 a před vstupem do budovy se prokáží jedním z těchto dokladů:

 • potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na Covid-19 provedeného v základní škole, kde je uchazeč žákem, a to nejdéle v posledních 7 dnech
 • potvrzením o negativním výsledku antigenního testu nebo PCR testu na Covid-19 vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, který byl proveden v posledních 7 dnech
 • potvrzením od lékaře o prodělání onemocnění Covid-19 a od onemocnění neuplynulo více než 90 dní
 • certifikátem o provedeném očkování

Zákonný zástupce se může spolu s uchazečem zúčastnit pohovoru, ale musí při vstupu do budovy předložit zdravotní potvrzení jako uchazeč - viz výše, jen potvrzení o negativním výsledku testu nesmí být starší než 48 hodin.

časový harmonogram

pozvánka

Upozorňujeme, že v okolí školy jsou velmi omezené možnosti parkování.

 

Přijímací řízení pro obor Chovatelství (maturitní obor):

Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny až po zpřístupnění výsledků Jednotné přijímací zkoušky Cermatem, tj. nejdříve 19. 5. 2021,výsledky budou zveřejněny na webu školy a na nástěnce před školou.

 • 3. 5. a 4. 5. 2021 - koná se Jednotná přijímací zkouška - termín máte upřesněný na pozvánce
 • náhradní termín 2. 6. a 3. 6. 2021

Začíná se v 8:15 prezencí uchazečů, test z Matematiky začíná v 8:30, dostavte se dostatečně včas, nezapomeňte si sebou vzít psací a rýsovací potřeby.

Pohyb po budově školy je povolen pouze s respirátorem.

Zkoušky se mohou zúčastnit uchazeči, kteří nevykazují příznaky onemocnění Covid-19 a před vstupem do budovy se prokáží jedním z těchto dokladů:

 • potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na Covid-19 provedeného v základní škole, kde je uchazeč žákem, a to nejdéle v posledních 7 dnech
 • potvrzením o negativním výsledku antigenního testu nebo PCR testu na Covid-19 vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, který byl proveden v posledních 7 dnech
 • potvrzením od lékaře o prodělání onemocnění Covid-19 a od onemocnění neuplynulo více než 90 dní
 • certifikátem o provedeném očkování

Časový harmonogram přijímacího řízení

Pozvánka

Někteří uchazeči od nás obdrželi pozvánku na oba termíny, je to proto, že u Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) máte nárok na 2 pokusy, takže jestli na vaší druhé škole, kam se hlásíte, nekonají JPZ nebo máte druhý obor nematuritní, máte možnost zkusit si druhý pokus u nás. Počítat se bude lepší výsledek.

Upozorňujeme, že v okolí školy jsou velmi omezené možnosti parkování.

 

10.3.2021
Oznamujeme, že vzhledem k tomu, že se nám přihlásilo více zájemců než můžeme přijmout, se přijímací řízení do obou našich oborů konat bude, Zatím předpokládáme, že se uskuteční v plánovaných termínech:

 • obor Chovatelství 12.4. nebo 13.4. 2021
 • obor Jezdec a chovatel koní 22. 4. nebo 23. 4. 2021

Z důvodu epidemické situace může dojít k posunu termínu, o případných změnách Vás budeme informovat. K přijímacímu řízení určitě včas obdržíte pozvánku, posílat ji budeme mailem i poštou.

 

Oznamujeme, že pro školní rok 2021/2022 bude Střední škola dostihového sportu a jezdectví přijímat uchazeče do denního studia učebního oboru vzdělání Jezdec a chovatel koní a do maturitního oboru Chovatelství.

U obou oborů vyžadujeme potvrzení od lékaře na přihlášce +  posudek lékaře o zdravotní způsobilosti (na základě § 1 odst. 1 písm g) Vyhl. 353/2016 Sb.) pro zvolený obor vzdělání na našem formuláři (lze nahradit výpisem ze zdravotní dokumentace). Formuláře naleznete zde:
Posudek lékaře Jezdec,
Posudek lékaře Chovatelství

Termín pro podávání přihlášek je do 1. března 2021!!

Přihlášku je možné zaslat poštou na adresu školy nebo je možné ji předat osobně v kanceláři školy (3. patro) v pracovní dny od 7:15 do 15:30 

Návod pro vyplnění přihlášky 

1. Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport - denní studium (41-53-H/02)

 • tříletý obor vzdělání, který poskytuje střední vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem
 • podmínky přijetí: úspěšně ukončené základní vzdělání, zdravotní způsobilost, fyzická zdatnost, zájem o obor
 • podávání přihlášek ke studiu do 1. března 2021
 • k přihlášce se dokládá posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený od lékaře
 • přijímací řízení se koná
  • 1. termín 22. dubna 2021
  • 2. termín 23. dubna 2021
  • náhradní termíny 18. a 19. 5. 2021
 1. úspěšně ukončená ZŠ
 2. tělesná zdatnost (hmotnost, výška, běh na 3 km)
 3. zdravotní stav
 4. test všeobecných znalostí o koních
 5. prospěch v ZŠ (1. pol. posledního ročníku)
 6. pohovor

Ředitelka školy si vyhrazuje možnost dodatečně rozhodnout do 8. března 2021 o nekonání přijímací zkoušky za předpokladu, že počet přijatých přihlášek bude nižší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

 • profilové předměty: chov koní, chov zvířat, teorie jízdy, technická zařízení, výživa a krmení, dostihový řád a provoz, životospráva jezdce, pravidla jezdeckých soutěží, odborný výcvik
 • maximální počet přijatých žáků je 60
 • po ukončení studia možnost získání maturity v dálkovém nástavbovém studiu "Trenérství dostihových a sportovních koní"
 • garantujeme dobré uplatnění absolventů, včetně zahraničí
 • možnost ubytování ve vlastním domově mládeže a stravování ve vlastní školní jídelně
 • upozorňujeme, že škola má povolenu odlišnou organizaci školního roku pro výuku praktického vyučování ve dnech pracovního volna, pracovního klidu, svátků a školních prázdnin

2. Chovatelství se zaměřením na dostihový sport - denní studium (41-43-M/02)

 • čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou
 • podmínky přijetí: jednotná přijímací zkouška (JPZ), úspěšně ukončené základní vzdělání, zdravotní způsobilost, zájem o obor
 • podávání přihlášek ke studiu do 1. března 2021
 • k přihlášce se dokládá posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený od lékaře
 • přijímací řízení se koná:

        1. termín 12. dubna 2021
        2. termín 13. dubna 2021

       náhradní termíny 12. a 13. května 2021

      JPZ - testová zadání k procvičování

mobilní aplikace ČŠI k procvičování testů 

 1. jednotná přijímací zkouška z Čj a M - min. počet bodů pro přijetí je 20 bodů
 2. úspěšně ukončená 9. třída ZŠ
 3. prospěch v ZŠ - 1. pol. 9. tř., doporučeno průměr max. do 2,2
 4. test všeobecných znalostí o koních
 5. zdravotní stav
 6. pohovor

Ředitelka školy si vyhrazuje možnost dodatečně rozhodnout do 8. března 2021 o nekonání přijímací zkoušky za předpokladu, že počet přijatých přihlášek bude nižší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

 • profilové předměty: chov zvířat, chov koní, jezdectví, veterinářství, výživa zvířat, pěstování rostlin, ekonomika a podnikání, fyziologie a metodika tréninku, praxe
 • maximální počet přijatých žáků je 30
 • po ukončení studia možnost pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách
 • možnost ubytování: do naplnění kapacity ve vlastním domově mládeže a stravování ve vlastní školní jídelně
 • upozorňujeme, že škola má povolenu odlišnou organizaci školního roku pro výuku praktického vyučování ve dnech pracovního volna, pracovního klidu, svátků a školních prázdnin

3. Trenérství dostihových a sportovních koní - nástavbové dálkové studium (41-43-L/52)

Ve školním roce 2021/22 nebude otevřeno.

 • tříleté studium zakončené maturitní zkouškou
 • otvíráme jednou za 2 roky
 • 1. ročník bude otevřen ve školním roce 2022/23
 •  
 • k přihlášce se dokládá posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený od lékaře
 • jedná se o maturitní studium, na které se koná jednotná přijímací zkouška (JPZ) z Čj a M

     JPZ - testová zadání k procvičování

 1. vyučení v oboru Jezdec a chovatel koní nebo v příbuzném zemědělském oboru
 2. jednotná přijímací zkouška z Čj a M
 3. průměrný prospěch ze SŠ
 • profilové předměty: Fyziologie a metodika tréninku, Teorie a taktika jízdy, Dostihový provoz, Pravidla jezdeckých soutěží, Ekonomika a podnikání
 • maximální počet přijatých žáků je 30
 • uplatnění absolventů - jako cvičitelé, asistenti trenérů nebo trenéři dostihových a sportovních koní, v organizacích zabývajících se chovem koní,soukromí farmáři

 

4. Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport - dálkové studium (41-53-H/02)

Ve školním roce 2021/22 nebude otevřeno.

 • tříletý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou a ziskem výučního listu
 • otevíráme jednou za 3 roky
 • 1. ročník bude otevřen ve školním roce 2023/2024
 • je možno požádat o přijetí do vyššího ročníku za předpokladu složení rozdílových zkoušek

k přihlášce se dokládá:

 1. posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený od lékaře
 2. doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (vysvědčení z 9. třídy, výuční list, maturitní vysvědčení, ...)
 3. žádost o uznání vzdělání - u uchazečů, kteří mají jinou střední školu, + kopie vysvědčení ze SŠ
 • Přihláška Jezdec dálkové
 • Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělání
 • kritéria přijímacího řízení (podrobný způsob hodnocení): budou stanovena v lednu 2023
 1. úspěšně ukončená ZŠ
 2. zdravotní stav
 3. test všeobecných znalostí o koních
 4. pohovor
 • profilové předměty: Chov koní, Chov zvířat, Výživa a krmivářství, Teorie jízdy, Dostihový řád, Pravidla jezdeckých soutěží, Technická zařízení, Životospráva jezdce, Odborný výcvik
 • maximální počet přijatých žáků je 30
 • uplatnění absolventů - pracovní nebo dostihoví jezdci, chovatelé a ošetřovatelé koní, dobré uplatnění v zahraničí

Více informací na tel. čísle 257 941 094 nebo mailu info@dostihovaskola.cz.