Stravování

Ceny stravování platné od 1.9.2023

  • informace o cenách zde

Přihláška ke stravování ke stažení zde.

Přihlašování stravy:

Stravu je možné objednávat na internetu na strava.cz, podrobnosti naleznete zde - platí pro neubytované žáky

Ubytovaní žáci si objednávají stravu přes e-mail kuchyne@dostihovaskola.cz nebo tel. 257 940 225

Stáhněte si mobilní aplikaci STRAVA pro Android

Výdej obědů bude probíhat na základě identifikace strávníka za pomoci čipu, jak získáte čip naleznete zde.
Čip je možné nahradit školní ISIC kartou.

Přihlašování a odhlašování bude i nadále možné provádět mailem na kuchyne@dostihovaskola.cz nebo telefonicky na 257 940 225, přímo u vedoucího školní jídelny pana Miroslava Hybského. Před začátkem nového měsíce je třeba si ověřit u vedoucího školní jídelny, zda dorazila platba a nahlásit si stravu na konkrétní dny.

Upozorňujeme, že změny v přihlašování a odhlašování stravy je možné provádět nejpozději den předem ráno do 8:00 h. Pak už změny nejsou možné.

Platba za stravu a ubytování:

Platba by měla být provedena do 25. dne předchozího měsíce bankovním převodem na účet školy: 2003060008/6000.

  • do poznámky příjemci uveďte jméno žáka

Upozornění k zahraničním platbám:
V případě plateb ze zahraničí a úhrad v cizích měnách je třeba v platebním příkazu zadat poplatky „OUR“. Veškeré poplatky za provedení uvedených platebních příkazů hradí plátce. 
V opačném případě bude poplatek uhrazený školou stržen ze zaslané částky.

 

Od 13. 12. 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. V ČR jde o Vyhlášku č. 113/2005 Sb. o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, konkrétně § 8 odstavec 10. Podrobnější informace zde.