Stravování

Přihláška ke stravování ke stažení zde.

Přihlašování stravy:

Stravu je možné objednávat na internetu na strava.cz, podrobnosti naleznete zde.

Stáhněte si mobilní aplikaci STRAVA pro Android

Výdej obědů bude probíhat na základě identifikace strávníka za pomoci čipu, jak získáte čip naleznete zde.

Přihlašování a odhlašování bude i nadále možné provádět mailem na kuchyne@dostihovaskola.cz nebo telefonicky na 257 940 225, přímo u vedoucí školní jídelny paní Zuzany Farské. Před začátkem nového měsíce je třeba si ověřit u vedoucí školní jídelny, zda dorazila platba a nahlásit si stravu na konkrétní dny.

Platba za stravu a ubytování:

Platba by měla být provedena do 25. dne předchozího měsíce bankovním převodem na účet školy: 2003060008 / 6000.

  • do poznámky příjemci uveďte jméno žáka
  • informace o cenách naleznete zde.

Od 13. 12. 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. V ČR jde o Vyhlášku č. 113/2005 Sb. o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, konkrétně § 8 odstavec 10. Podrobnější informace zde.