Informace pro přijaté žáky

Pokyny k zahájení školního roku 2022/23

 • obor Jezdec a chovatel koní - zde
 • obor Chovatelství - zde
 • obor Trenérství - zde

Informace ke stravování ve školní jídelně

 • přihláška ke stravování - pro neubytované žáky, přihláška ke stravování ubytovaných žáků je součástí ubytovací smlouvy.

Potřebuji ubytování na Domově mládeže (DM):

Ubytování se platí měsíčně 1200 Kč nebo 1600 Kč podle druhu pokoje + cca. 2200 Kč za stravu (106 Kč/den), vždy předem do 25. dne předchozího měsíce.
Formuláře zasílejte poštou, potřebujeme originály. Pokud preferujete dražší - levnější pokoj, napište to na přihlášku, stejně jako přání být s někým konkrétním na pokoji. Konečné rozdělení na pokoje bude až v září, až bude jasné kdo opravdu nastoupí.

 

Adaptační kurz

pro 1. ročníky proběhne v termínu 2. - 5. září 2022, přesnější informace k organizaci kurzu budou zveřejněny před zahájením školního roku.

Cena za kurz je 3 200 Kč, uhraďte prosím do konce června 2022, platbu zašlete na účet školy 2003060008/6000, var. symbol 09/2022, do poznánky uveďte "kurz + jméno žáka"

Pokud pobíráte přídavek na dítě, můžete požádat o příspěvek na adaptační kurz z grantu MHMP, k žádosti se dokládá rozhodnutí o příznání přídavku na dítě.

Prázdninová praxe

Přijatým žákům nabízíme možnost vyzkoušet si práci ve školní stáji v těchto termínech:

 • 4. - 10. 7. 2002 s ubytováním
 • 11. – 17. 7. 2022   s ubytováním
 • 18. – 24. 7. 2022   bez ubytování
 • 25. 7. – 31. 7. 2022 bez ubytování
 • 15. – 21. 8. 2022   s ubytováním

Zájemci hlaste se na mailu info@dostihovaskola.cz nebo na tel. č. 257 941 094 u Mgr. Jiříčkové. Budete pracovat v běžném provozu stáje, potřebujete pracovní oblečení, pokud máte jezdecké pomůcky, příp. přilbu (není podmínkou, možno zapůjčit). Pracovní doba je dopoledne 7,00 - 11,00 a odpoledne 15,00 - 16,00 (čas konce je orientační, záleží na tom, kdy je práce ve stáji hotová). Dále doporučujeme sportovní oblečení na volnočasové aktivity.

Za ubytování žáci po dobu prázdninové praxe neplatí, ale před nástupem je potřeba zaplatit za stravu 92 Kč/den na účet školy 2003060008/6000. Příjezd na DM je možný večer předchozího dne.

Budete potřebovat vyplněný a od rodičů podepsaný souhlas zákonného zástupce:

Odlišná organizace školního roku

 • protože se staráme o živá zvířata, která potřebují nepřetržitou péči, máme od MŠMT povolenou odlišnou organizaci školního roku
 • pro 1. ročníky to znamená, že končíme školní rok v polovině června a během července a srpna mají žáci postupně dle rozpisu povinnou 2-týdenní praxi ve školních stájích, vysvědčení pak žáci dostanou až po absolvování této praxe,1. září při zahájení nového školního roku
 • 1. ročník oboru Jezdec a chovatel koní má ještě povinnou praxi o jarních prázdninách - 3 dny dle rozpisu (za dny odpracované o prázdninácj mají žáci nárok na náhradní volno)
 • 2. ročník oboru Jezdec a chovatel koní má pak službu i o víkendech - zpravidla jednou za 14 dní

Při zahájení školního roku budete potřebovat:

 • kopii vysvědčení z 9. třídy
 • kopii platné životní a úrazové pojistné smlouvy
 • žáci s SPU posudek z pedagogicko-psychologické poradny

Doporučené vybavení na koně

Doporučené učebnice

Učebnice na všeobecné předměty si pořizujete sami, učebnice na odborné předměty si na začátku školního roku zakoupíte ve škole.

antikvariát učebnic

Školní ISIC karta

Kartu je možné zakoupit za 350 Kč, platí od září do prosince následujícího roku, po dobu studia je lze prodlužovat za 250 Kč na rok, ve škole ji lze používat místo čipu ve školní jídelně.

O vystavení ISIC můžete požádat už v průběhu prázdnin, abyste jí měli k dispozici od začátku září. Stačí zaslat vyplněnou a podepsanou žádost (potřebujeme originál, takže poštou), na účet školy č. 2003060008/6000 zaplatit 350 Kč (do poznámky uveďte "ISIC Příjmení žáky") a poslat průkazovou fotografii (stačí elektronicky na mail školy info@dostihovaskola.cz .

Lítačka

Průkazka pro pražskou hromadnou dopravu - pro studenty docela výhodné - měsíční jízdné 130 Kč, zatímco jednotlivé jízdenky stojí 24 Kč/ 32 Kč.

Informace k vystavení lítačky