Informace pro přijaté žáky

Pokyny k zahájení školního roku 2023/24

  • obor Jezdec a chovatel koní - zde
  • obor Chovatelství - zde
  • obor Jezdec a chovatel koní - dálkové studium - zde

Informace ke stravování ve školní jídelně

Potřebuji ubytování na Domově mládeže (DM):

Ubytování se platí měsíčně 1200 Kč nebo 1600 Kč podle druhu pokoje + cca. 2 800 Kč za stravu (134 Kč/den), vždy předem do 25. dne předchozího měsíce.
Formuláře zasílejte poštou, potřebujeme originály. Pokud preferujete dražší - levnější pokoj, napište to na přihlášku, stejně jako přání být s někým konkrétním na pokoji. Konečné rozdělení na pokoje bude až v září, až bude jasné kdo opravdu nastoupí.

 

Adaptační kurz

Pozor!! Termín kurzu se nám o den posunul od 5. 9. do 8. 9. 2023, bude se tedy odjíždět už druhý den po zahájení školy.

Odjezd na adaptační kurz je v úterý 5. 9. 2023 v 8:00 h autobusem od budovy školy.
Návrat v pátek 8. 9. 2023 mezi 14:00 - 15:00 h autobusem opět ke škole.

Závaznou přihlášku zašlete do konce června, stačí mailem, zálohu za kurz ve výši 4 000 Kč uhraďte do konce června 2023 na účet školy 2003060008/6000, var. symbol 09/2023, do poznánky uveďte "kurz + jméno žáka"

Pokud pobíráte přídavek na dítě, můžete požádat o příspěvek na adaptační kurz z grantu MHMP, k žádosti se dokládá rozhodnutí o příznání přídavku na dítě.

 

Odlišná organizace školního roku

  • protože se staráme o živá zvířata, která potřebují nepřetržitou péči, máme od MŠMT povolenou odlišnou organizaci školního roku
  • pro 1. ročníky to znamená, že končíme školní rok v polovině června a během července a srpna mají žáci postupně dle rozpisu povinnou 2-týdenní praxi ve školních stájích, vysvědčení pak žáci dostanou až po absolvování této praxe,1. září při zahájení nového školního roku
  • 1. ročník oboru Jezdec a chovatel koní má ještě povinnou praxi o jarních prázdninách - 3 dny dle rozpisu (za dny odpracované o prázdninácj mají žáci nárok na náhradní volno)
  • 2. ročník oboru Jezdec a chovatel koní má pak službu i o víkendech - zpravidla jednou za 14 dní

Při zahájení školního roku budete potřebovat:

  • kopii vysvědčení z 9. třídy
  • kopii platné životní a úrazové pojistné smlouvy
  • žáci s SPU posudek z pedagogicko-psychologické poradny

Doporučené vybavení na koně

Doporučené učebnice

Učebnice na všeobecné předměty si pořizujete sami, učebnice na odborné předměty si na začátku školního roku zakoupíte ve škole.

antikvariát učebnic

burza učebnic

Školní ISIC karta

Kartu je možné zakoupit za 350 Kč, platí od září do prosince následujícího roku, po dobu studia je lze prodlužovat za 250 Kč na rok, ve škole ji lze používat místo čipu ve školní jídelně.

O vystavení ISIC můžete požádat už v průběhu prázdnin, abyste jí měli k dispozici od začátku září. Stačí zaslat vyplněnou a podepsanou žádost (potřebujeme originál, takže poštou), na účet školy č. 2003060008/6000 zaplatit 350 Kč (do poznámky uveďte "ISIC Příjmení žáky") a poslat průkazovou fotografii (stačí elektronicky na mail školy info@dostihovaskola.cz .

Lítačka

Průkazka pro pražskou hromadnou dopravu - pro studenty docela výhodné - měsíční jízdné 130 Kč, zatímco jednotlivé jízdenky stojí 30 Kč/ 40 Kč.

Informace k vystavení lítačky