Informace pro přijaté žáky

Pokyny k zahájení školního roku

Informace o stravování ve školní jídelně

Potřebuji ubytování na Domově mládeže (DM):

Ubytování se platí měsíčně 1200 Kč nebo 1600 Kč podle druhu pokoje + cca. 2000 Kč za stravu (92Kč/den), vždy předem do 25. dne předchozího měsíce. Formuláře zasílejte poštou, potřebujeme originály.

Adaptační kurz (pouze pro denní studium)

proběhne 2. - 4. září 2020, cena 2500 Kč, platbu zašlete na účet školy 2003060008/6000, var. symbol 09/2020, do poznánky uveďte "kurz + jméno žáka"

Prázdninová praxe

Hlaste se u p. Jiříčkové - mail info@dostihovaskola.cz, tel. 257 941 094, ubytování není možné od 19. 7. do 16. 8. 2020.

Za ubytování žáci po dobu praxe neplatí, ale před nástupem je potřeba zaplatit za stravu 92 Kč/den na účet školy 2003060008/60000, dojíždějící žáci si mohou v době otevření DM objednat obědy 46 Kč/oběd.

Pracovat se začíná v 7:00 h, příjezd na DM je možný večer předchozího dne.

Doporučené učebnice

Učebnice na všeobecné předměty si pořizujete sami, učebnice na odborné předměty si na začátku školního roku zakoupíte ve škole.

antikvariát učebnic

Školní ISIC karta

Kartu je možné zakoupit za 290 Kč, platí od září do prosince následujícího roku, po dobu studia je lze prodlužovat za 180 Kč na rok, ve škole ji lze používat místo čipu ve školní jídelně.

Lítačka

Průkazka pro pražskou hromadnou dopravu - pro studenty docela výhodné - měsíční jízdné 130 Kč, zatímco jednotlivé jízdenky stojí 24 Kč/ 32 Kč.

Informace k vystavení lítačky