Informace pro přijaté žáky

Pokyny k zahájení školního roku 2021/22

Informace o stravování ve školní jídelně

  • přihláška ke stravování - pro neubytované žáky, přihláška ke stravování ubytovaných žáků je součástí ubytovací smlouvy.

Potřebuji ubytování na Domově mládeže (DM):

Ubytování se platí měsíčně 1200 Kč nebo 1600 Kč podle druhu pokoje + cca. 2000 Kč za stravu (92Kč/den), vždy předem do 25. dne předchozího měsíce. Formuláře zasílejte poštou, potřebujeme originály.
Pokud preferujete dražší - levnější pokoj, napište to na přihlášku, stejně jako přání být s někým konkrétním na pokoji. Konečné rozdělení na pokoje bude až v září, až bude jasné kdo opravdu nastoupí.

 

Adaptační kurz

pro 1. ročníky proběhne v termínu 2. - 5. září 2021, přesnější informace k organizaci kurzu naleznete zde: 

Cena za kurz je 2 500 Kč, uhraďte prosím do konce června 2021, platbu zašlete na účet školy 2003060008/6000, var. symbol 09/2021, do poznánky uveďte "kurz + jméno žáka"

 

Prázdninová praxe

Přijatým žákům nabízíme možnost vyzkoušet si práci ve školní stáji v těchto termínech:

  • 12. – 18. 7. 2021   s ubytováním
  • 19. – 25. 7. 2021   bez ubytování
  • 26. 7. – 1. 8. 2021 bez ubytování
  • 16. – 22. 8. 2021   s ubytováním

Zájemci hlaste se na mailu info@dostihovaskola.cz nebo na tel. č. 257 941 094 u Mgr. Jiříčkové. Budete pracovat v běžném provozu stáje, potřebujete pracovní oblečení, pokud máte jezdecké pomůcky, příp. přilbu (není podmínkou, možno zapůjčit). Pracovní doba je dopoledne 7,00 - 11,00 a odpoledne 16,00 - 17,00 (čas konce je orientační, záleží na tom, kdy je práce ve stáji hotová). Dále doporučujeme sportovní oblečení na volnočasové aktivity.

Za ubytování žáci po dobu prázdninové praxe neplatí, ale před nástupem je potřeba zaplatit za stravu 92 Kč/den na účet školy 2003060008/6000. Příjezd na DM je možný večer předchozího dne.

Budete potřebovat vyplněný a od rodičů podepsaný souhlas zákonného zástupce:

 

Při zahájení školního roku budete potřebovat:

  • kopii vysvědčení z 9. třídy
  • kopii platné životní a úrazové pojistné smlouvy
  • žáci s SPU posudek z pedagogicko-psychologické poradny

Doporučené vybavení na koně

Doporučené učebnice

Učebnice na všeobecné předměty si pořizujete sami, učebnice na odborné předměty si na začátku školního roku zakoupíte ve škole.

antikvariát učebnic

Školní ISIC karta

Kartu je možné zakoupit za 290 Kč, platí od září do prosince následujícího roku, po dobu studia je lze prodlužovat za 180 Kč na rok, ve škole ji lze používat místo čipu ve školní jídelně.

O vystavení ISIC můžete požádat už v průběhu prázdnin, abyste jí měli k dispozici od začátku září. Stačí zaslat vyplněnou a podepsanou žádost (potřebujeme originál, takže poštou), na účet školy č. 2003060008/6000 zaplatit 290 Kč a poslat průkazovou fotografii (stačí elektronicky na mail školy info@dostihovaskola.cz .

Lítačka

Průkazka pro pražskou hromadnou dopravu - pro studenty docela výhodné - měsíční jízdné 130 Kč, zatímco jednotlivé jízdenky stojí 24 Kč/ 32 Kč.

Informace k vystavení lítačky