Zahájení školního roku 2023/24

Oficiálně zahajujeme nový školní rok v pondělí 4. 9. 2023 v 11:00 hodin.

Dostavte se v hojném počtu, těšíme se na Vás !!!

Za příznivého počasí slavnostně zahájíme nový školní rok hromadně před budovou školy, proběhne vyhlášení nejlepších žáků školy za uplynulý školní rok. Poté se žáci odeberou do tříd, kde proběhnou třídnické hodiny.

Žáci 2.A a 2.B zahajují výuku v pondělí 4.9.2023 v 7:00 h ve stáji.

Rozmístění tříd

Pro ubytované - ubytovávat na DM se můžete v pondělí ráno od 8:00, ještě před oficiálním zahájením nebo až odpoledne po zahájení. Příjezd na DM je možný i v neděli večer. Nahlaste včas svůj příjezd, abychom Vám mohli zajistit stravování. 

  • informační schůzka pro ubytované 2. ročníky a vyšší ve 13:00 h ve 3.C
  • informační schůzka pro ubytované z 1. ročníků ve 14:00 h ve 3.C (učebna přízemí vpravo)

Stravování 
Ubytovaní žáci mají zajištěnou stravu od pondělí 4. 9. 2023, začíná se obědem. Pokud chcete přihlásit stravu jinak, domluvte se s panem Hybským, vedoucím školní jídelny, tel. 257 940 225, mail kuchyne@dostihovaskola.cz
Neubytovaní žáci mají stravu podle toho, jak si jí nahlásili. Žáci 1. ročníků - stavte se během dne v kanceláři vedoucího školní jídelny pro přihlašovací údaje.

Adaptační kurz
5. 9. 2023 žáci 1. ročníků odjíždějí na adaptační kurz
Odjezd v 8:00 h autobusem od školy, návrat v pátek 8. 9. 2023 kolem 13.hodiny, opět ke škole, po návratu je možné ještě si ve škole dojít na oběd.

Pokyny k zahájení školního roku
Jezdec a chovatel koní 
Chovatelství

 

Dálkové studium zahajuje školní rok 1. konzultací
Trenérství   
2. ročník   11. - 13. 9. 2023

Jezdec a chovatel koní   
1. ročník   14. 9. 2023