Informace k situaci ve škole z 20. 9. 20h 10. září 2020

Informace k situaci ve škole z 20. 9. 20h

Od 18. 9. povinně nosíme roušky ve všech prostorách školy - i ve třídách.

Výuka probíhá podle rozvrhu.


Třída 3.A se po karanténě učí normálně. 

I nadále se řídíme Manuálem Ministerstva školství a pokyny Krajské hygienické stanice.   

V případě distančního vzdělávání sledujte informace na školním Moodle a Bakaláři.
Dopis KHS pro žáky 3.A a jejich rodiče.

 

Za rizikové kontakty považuje KHS osoby, které s nakaženým v uzavřeném prostoru po dobu delší než patnáct minut a ve vzdálenosti menší než dva metry.

Odkazy na METODICKÝ POKYN K JEDNOTNÉMU POSTUPU KHS PRO NAŘIZOVÁNÍ KARANTÉNY VE ŠKOLÁCH a Manuál MŠMT k provozu škol.