Informace k výuce z 14. 4. 13h 14. duben 2021

Informace k výuce z 14. 4. 13h

Výuka od 14. 4. 2021

od 14. 4. 2021 do odvolání pokračuje u všech ročníků povinná distanční výuka podle rozvrhu.
Jsou možné:

  • individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník)
  • skupinové konzultace žáků posledních ročníků anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině
  • konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti,
  • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek 

Provoz stájí bude zajištěn dobrovolníky (hlaste se mistrům).
Informace o distačním vzdělávání sdělují jednotliví učitelé - sledujte e-mail, Bakaláři (Komens), Moodle a Teams.

Výuka byla naplánována dle platných dokumentů MŠMT.
archiv:

Výuka od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021
21. 12. 2020 a 22. 12. 2020
1.A, 2.A, 3.A, 1.C, 2.C, 3.C, 4.C volné dny
1.NS distanční výuka dle rozvrhu
od 23. 12. 2020 vánoční prázdniny
2.A odborný výcvik dle rozpisu

Výuka od 7. 12. 2020 do 22. 12. 2020
3.A, 4.C, 3.NS povinná prezenční výuka každý týden podle stálého rozvrhu;
1.A, 2.A, 1.C, 2.C, 3.C, 1.NS, 1.DS, 3.NS
- povinné prezenční praktické vyučování dle stávajícího rozvrhu hodin (pouze 2.C přesun Pxe ze středy na pondělí);
- povinné prezenční teoretické vyučování dle stávajícího rozvrhu hodin, avšak v rotačním systému.

Schéma vyučování:
týden od 7. 12. 2020 – sudý týden 50.
1.A prezenční výuka – vlastní učebna, odborný výcvik dle rozvrhu
2.A prezenční výuka – vlastní učebna, odborný výcvik dle rozvrhu
3.A odborný výcvik na smluvních pracovištích
1.C distanční výuka, prezenčně pouze praxe v pátek 11. 12. 7:00 – 11:00
2.C distanční výuka, prezenčně pouze praxe v pondělí 7. 12. 13:00 – 17:00
3.C prezenční výuka – učebna 1.C
4.C prezenční výuka – vlastní učebna, prezenčně i praxe ve čtvrtek 10.12. 7:00 – 15:30
3.NS prezenční výuka 7. – 9. 12.
1.DS prezenční výuka 10. 12. 
týden od 14. 12. 2020 – lichý týden 51.
1.A distanční výuka, prezenčně pouze odborný výcvik dle rozvrhu
2.A distanční teoretická výuka, prezenčně odborný výcvik podle rozvrhu
3.A prezenční výuka – vlastní učebna
1.C prezenční výuka – vlastní učebna
2.C prezenční výuka –učebna 1.A 3. patro
3.C distanční výuka, prezenčně pouze praxe ve čtvrtek 17. 12. 7:00 – 15.30 - Mělnická Vrutice
4.C prezenční výuka – vlastní učebna
týden od 21. 12. 2020 – sudý týden 52.
1.A prezenční výuka – vlastní učebna, odborný výcvik dle rozvrhu
2.A prezenční výuka – vlastní učebna, odborný výcvik dle rozvrhu
3.A odborný výcvik na smluvních pracovištích
1.C distanční výuka
2.C distanční výuka, prezenčně pouze praxe v pondělí 21. 12. 13:00 – 17:00
3.C prezenční výuka – učebna 1.C
4.C prezenční výuka – vlastní učebna
1.NS prezenční výuka 21. - 23. 12. 2020

Probíhá praktická výuka ve školních stájích pro 2.A, 1.DS a dále pro doklasifikace a dobrovolné procvičování praktických dovedností žáků všech ročníků.

Výuka od 25. 11. 2020

Třídy 3.A a 4.C se povinně učí prezenčně dle rozvrhu.
3.A - 25. 11. až 27. 11. odborný výcvik na smluvních pracovištích. Od 30. 11. teoretická výuka ve škole dle rozvrhu.
4.C - dle rozvrhu, ve čtvrtek 26. 11. praxe ve školní stáji.

Povinné praktické vyučování ostatních tříd podle následujícího rozpisu:
1.A - 25. 11. a 26. 11., a dále od 30. 11. podle rozvrhu - tj. úterky, středy, čtvrtky - vše vždy ve školní stáji
2.A - 25. 11. na smluvních pracovištích příp. ve školní stáji a dále od 26. 11. dle rozpisu (středy u trenérů, ostatní dny školní stáj)
1.C - od 27. 11. podle rozvrhu ve školní stáji
2.C - 25. 11. pouze distanční teoretické vyučování, praxe ve školní stáji počinaje 30. 11. pondělky odpoledne od 13 do 17 hodin
3.C - dle rozvrhu 3. 12., místo bude upřesněno

Povinné teoretické distanční vzdělávání:
1.A  2.A  1.C  2.C  3.C  pokračují jako dosud

Od 2. 11. pokračuje povinná distanční výuka.
Provoz stájí zajištěn dobrovolníky (hlásit se danému mistrovi).

26. 10. a 27. 10. nařízené volno MŠMT
28. 10. až 1. 11. podzimní prázdniny

Od 14. 10. je zákaz přítomnosti žáků ve škole i na praktickém vyučování - probíhá povinná distanční výuka.
Provoz stájí bude zajištěn dobrovolníky (hlásit se danému mistrovi).

Za rizikové kontakty považuje KHS osoby, které s nakaženým v uzavřeném prostoru po dobu delší než patnáct minut a ve vzdálenosti menší než dva metry.

Odkazy na METODICKÝ POKYN K JEDNOTNÉMU POSTUPU KHS PRO NAŘIZOVÁNÍ KARANTÉNY VE ŠKOLÁCH a Manuál MŠMT k provozu škol.

dle Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 15/2020  bude od 5. 10. do 18. 10. probíhat:
- teoretické vyučování distančně podle rozvrhu: platforma Bakalář, Moodle a Teams
- praktické vyučování následovně:

týden od 5. 10. 2020
1.A, 2.A odborný výcvik i distanční teoretické vyučování podle rozvrhu
3.A teoretické distanční vzdělávání
1.C celý týden teoretické distanční vzdělávání
2.C praxe úterý a středa 6.+7.10., ostatní dny teoretické distanční vzdělávání
3.C praxe čtvrtek 8.10., ostatní dny teoretické distanční vzdělávání
4.C celý týden teoretické distanční vzdělávání

týden od 12. 10. 2020
1.A, 2.A odborný výcvik i distanční teoretické vyučování podle rozvrhu
3.A odborný výcvik na smluvních pracovištích
1.C praxe pondělí a úterý 12.+13.10., ostatní dny teoretické distanční vzdělávání
2.C celý týden teoretické distanční vzdělávání
3.C celý týden teoretické distanční vzdělávání
4.C praxe čtvrtek 15.10. na Mělnické Vrutici, ostatní dny teoretické distanční vzdělávání
3.NS konzultace proběhne normálně dle rozvrhu
1.DS distanční vzdělávání

Provoz školní jídelny a domova mládeže pokračuje nezměněn.

Od 18. 9. povinně nosíme roušky ve všech prostorách školy - i ve třídách.

I nadále se řídíme Manuálem Ministerstva školství a pokyny Krajské hygienické stanice.