Informace k výuce od 8. 6. 2021 8. červen 2021

Informace k výuce od 8. 6. 2021

Změny od 8. 6. 2021

Mimořádné opatření MŠMT INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021 mění zejména:

 • Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni.
 • Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
 • Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně.
 • Dále jsou z povinnosti nosit ochranný prostředek vyjmuty osoby v době výkonu práce na pracovišti ... po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka (typicky se bude jednat o kabinet, sborovnu apod.).
 • Nadále platí výjimky z nošení ochrany dýchacích cest pro ... vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje)

Výuka od 24. 5. 2021

od 24. 5. 2021 je Mimořádným opatřením vlády povolena prezenční výuka ve středních školách.

Žáci účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školském ubytovacím zařízení a stravovat se.

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 24. 5. 2021, stanovuje:
Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách:

 • je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
 • nově je tedy umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování a teoretické přípravě,
 • homogenita tříd a skupin není povinná,
 • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště1; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,
 • nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
 • nově se závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutoria a mezinárodně uznávané zkoušky mohou konat za účasti až 50 osob v místnosti,
 • přijímací zkoušky se mohou konat za účasti nejvýše 50 osob v místnosti,
 • zkoušky na vyšších odborných školách se mohou konat za účasti nejvýše 50 osob v místnosti,
 • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.

Osobní účast při prezenčním vyučování je podmíněna povinným testováním dle dodatku_1 a dodatku_2 platného mimořádného opatření 1x týdně; a to i na smluvních pracovištích. Žáci přijíždějící na domov mládeže se v době od 6,00 do 18,00 testují na vrátnici, od 18,00 do 6,00 na vychovatelně.

V týdnu od 24. 5. bude probíhat výuka jednotlivých tříd takto:

 • 1.A prezenční výuka podle rozvrhu, v Po exkurze do ZOO
 • 2.A prezenční výuka podle rozvrhu, Čt a Pá jedna skupina, So a Ne druhá skupina dle rozpisu
 • 3.A prezenční praktické vyučování na smluvních pracovištích dle rozvrhu
 • 1.C prezenční výuka podle rozvrhu, v Po exkurze do ZOO
 • 2.C prezenční výuka podle rozvrhu
 • 3.C prezenční výuka podle rozvrhu
 • 4.C DT MZ v PO a Út, ostatní dny volno jako příprava k MZ
 • 1.NS distanční vyučování podle rozvrhu
 • 3.NS DT MZ v PO a Út
 • 1.DS prezenční výuka podle rozvrhu

POZOR!
Sledujte změny rozvrhu v Bakaláři a na nástěnce z důvodu konání maturitních zkoušek a nepřítomnosti některých vyučujících.
Z důvodu testování přijďte s dostatečným předstihem před začátkem vyučování / exkurze / maturitní zkoušky.

Informace o vzdělávání sdělují jednotliví učitelé - sledujte e-mail, Bakaláři (Komens), Moodle a Teams.

Výuka byla naplánována dle platných dokumentů MŠMT.
archiv:

Výuka od 17. 5. 2021

od 17. 5. 2021 do odvolání u všech ročníků povinná

 • prezenční praktická výuka
 • distanční teoretická výuka podle rozvrhu
 • prezenční teoretická výuka formou konzultací pro končící ročníky

Od 26. 4. 2021 je dle nařízení MŠMT umožněno praktické vyučování žáků všech ročníků středních škol bez omezení počtu žáků.

Žáci účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školském ubytovacím zařízení a stravovat se.

Osobní účast na praktickém vyučování je podmíněna povinným testováním dle dodatku dle platného mimořádného opatření 1x týdně; a to i na smluvních pracovištích. Žáci přijíždějící na domov mládeže se v době od 6,00 do 18,00 testují na vrátnici, od 18,00 do 6,00 na vychovatelně.

Jsou možné:
- individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),
- skupinové konzultace žáků posledních ročníků anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině,
- konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti,
- konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek.

V týdnu od 17. 5. bude probíhat výuka jednotlivých tříd takto:

 • 1.A distanční teoretické vyučování podle rozvrhu, prezenční praktické vyučování Út, St, Čt
 • 2.A distanční teoretické vyučování podle rozvrhu, prezenční praktické vyučování Po a St obě skupiny, Čt a Pá jedna skupina, So a Ne druhá skupina dle rozpisu
 • 3.A prezenční teoretické vyučování dle rozvrhu
 • 1.C distanční teoretické vyučování podle rozvrhu, prezenční praktické vyučování v Pá
 • 2.C distanční teoretické vyučování podle rozvrhu, prezenční praktické vyučování ve St
 • 3.C distanční teoretické vyučování podle rozvrhu
 • 4.C prezenční teoretické vyučování dle rozvrhu, prezenční praktické vyučování ve Čt
 • 1.NS nemá konzultaci
 • 3.NS nemá konzultaci
 • 1.DS nemá konzultaci

 

Výuka od 10. 5. 2021

od 10. 5. 2021 do odvolání u všech ročníků povinná

 • prezenční praktická výuka
 • distanční teoretická výuka podle rozvrhu

Od 26. 4. 2021 je dle nařízení MŠMT umožněno praktické vyučování žáků všech ročníků středních škol bez omezení počtu žáků.

Žáci účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školském ubytovacím zařízení a stravovat se.

Osobní účast na praktickém vyučování je podmíněna povinným testováním dle dodatku dle platného mimořádného opatření 1x týdně; a to i na smluvních pracovištích. Žáci přijíždějící na domov mládeže se v době od 6,00 do 18,00 testují na vrátnici, od 18,00 do 6,00 na vychovatelně.

Jsou možné:
- individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),
- skupinové konzultace žáků posledních ročníků anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině,
- konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti,
- konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek.

V týdnu od 10. 5. bude probíhat výuka jednotlivých tříd takto:

 • 1.A distanční teoretické vyučování podle rozvrhu, prezenční praktické vyučování Út, St, Čt
 • 2.A distanční teoretické vyučování podle rozvrhu, prezenční praktické vyučování Po a St obě skupiny, Čt a Pá jedna skupina, So a Ne druhá skupina dle rozpisu
 • 3.A prezenční praktické vyučování na smluvních pracovištích
 • 1.C distanční teoretické vyučování podle rozvrhu, prezenční praktické vyučování v Pá
 • 2.C distanční teoretické vyučování podle rozvrhu, prezenční praktické vyučování ve St
 • 3.C distanční teoretické vyučování podle rozvrhu, prezenční praktické vyučování ve Čt
 • 4.C prezenční teoretické vyučování dle rozvrhu
 • 1.NS distanční teoretické vyučování podle rozvrhu
 • 3.NS nemá konzultaci
 • 1.DS nemá konzultaci

 

Výuka od 3. 5. 2021

od 3. 5. 2021 do odvolání u všech ročníků povinná

 • prezenční praktická výuka

 • distanční teoretická výuka podle rozvrhu

Od 26. 4. 2021 je dle nařízení MŠMT umožněno praktické vyučování žáků všech ročníků středních škol bez omezení počtu žáků.

Žáci účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školském ubytovacím zařízení a stravovat se.

Osobní účast na praktickém vyučování je podmíněna povinným testováním dle dodatku dle platného mimořádného opatření 1x týdně; a to i na smluvních pracovištích. Žáci přijíždějící na domov mládeže se v době od 6,00 do 18,00 testují na vrátnici, od 18,00 do 6,00 na vychovatelně.

Jsou možné:
- individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),
- skupinové konzultace žáků posledních ročníků anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině,
- konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti,
- konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek.

V týdnu od 3. 5. bude probíhat výuka jednotlivých tříd takto:

 • 1.A distanční teoretické vyučování podle rozvrhu, prezenční praktické vyučování Út, St, Čt
 • 2.A distanční teoretické vyučování podle rozvrhu, prezenční praktické vyučování Po a St obě skupiny, Čt a Pá jedna skupina, So a Ne druhá skupina dle rozpisu
 • 3.A prezenční teoretické vyučování
 • 1.C distanční teoretické vyučování podle rozvrhu, prezenční praktické vyučování v Pá
 • 2.C distanční teoretické vyučování podle rozvrhu, prezenční praktické vyučování ve St
 • 3.C distanční teoretické vyučování podle rozvrhu
 • 4.C prezenční teoretické vyučování dle rozvrhu, prezenční praktické vyučování ve Čt
 • 1.NS nemá konzultaci
 • 3.NS nemá konzultaci
 • 1.DS nemá konzultaci

od 26. 4. 2021 do odvolání u všech ročníků povinná

 • prezenční praktická výuka
 • distanční teoretická výuka podle rozvrhu

Od 26. 4. 2021 je dle nařízení MŠMT umožněno praktické vyučování žáků všech ročníků středních škol bez omezení počtu žáků.

Žáci účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školském ubytovacím zařízení a stravovat se.

Osobní účast na praktickém vyučování je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření 2x týdně; a to i na smluvních pracovištích. Žáci přijíždějící na domov mládeže se v době od 6,00 do 18,00 testují na vrátnici, od 18,00 do 6,00 na vychovatelně.

Jsou možné:
- individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),
- skupinové konzultace žáků posledních ročníků anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině,
- konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti,
- konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek.

V týdnu od 26. 4. bude probíhat výuka jednotlivých tříd takto:

 • 1.A distanční teoretické vyučování podle rozvrhu, prezenční praktické vyučování Út, St, Čt
 • 2.A distanční teoretické vyučování podle rozvrhu, prezenční praktické vyučování Po a St obě skupiny, Čt a Pá jedna skupina, So a Ne druhá skupina dle rozpisu
 • 3.A prezenční praktické vyučování Po až Pá na smluvních pracovištích podle rozpisu za podmínky testování 2x týdně, zbylí žáci ve školní stáji (změna vyhrazena – budete informování mailem nebo telefonicky)
 • 1.C distanční teoretické vyučování podle rozvrhu, prezenční praktické vyučování v Pá
 • 2.C distanční teoretické vyučování podle rozvrhu, prezenční praktické vyučování ve St
 • 3.C distanční teoretické vyučování podle rozvrhu, prezenční praktické vyučování ve Čt
 • 4.C prezenční teoretické vyučování dle rozvrhu
 • 1.NS nemá konzultaci
 • 3.NS prezenční teoretické vyučování dle rozvrhu
 • 1.DS konzultace ve čtvrtek 29. 4., distanční vyučování dle rozvrhu

Výuka od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021
21. 12. 2020 a 22. 12. 2020
1.A, 2.A, 3.A, 1.C, 2.C, 3.C, 4.C volné dny
1.NS distanční výuka dle rozvrhu
od 23. 12. 2020 vánoční prázdniny
2.A odborný výcvik dle rozpisu

Výuka od 7. 12. 2020 do 22. 12. 2020
3.A, 4.C, 3.NS povinná prezenční výuka každý týden podle stálého rozvrhu;
1.A, 2.A, 1.C, 2.C, 3.C, 1.NS, 1.DS, 3.NS
- povinné prezenční praktické vyučování dle stávajícího rozvrhu hodin (pouze 2.C přesun Pxe ze středy na pondělí);
- povinné prezenční teoretické vyučování dle stávajícího rozvrhu hodin, avšak v rotačním systému.

Schéma vyučování:
týden od 7. 12. 2020 – sudý týden 50.
1.A prezenční výuka – vlastní učebna, odborný výcvik dle rozvrhu
2.A prezenční výuka – vlastní učebna, odborný výcvik dle rozvrhu
3.A odborný výcvik na smluvních pracovištích
1.C distanční výuka, prezenčně pouze praxe v pátek 11. 12. 7:00 – 11:00
2.C distanční výuka, prezenčně pouze praxe v pondělí 7. 12. 13:00 – 17:00
3.C prezenční výuka – učebna 1.C
4.C prezenční výuka – vlastní učebna, prezenčně i praxe ve čtvrtek 10.12. 7:00 – 15:30
3.NS prezenční výuka 7. – 9. 12.
1.DS prezenční výuka 10. 12. 
týden od 14. 12. 2020 – lichý týden 51.
1.A distanční výuka, prezenčně pouze odborný výcvik dle rozvrhu
2.A distanční teoretická výuka, prezenčně odborný výcvik podle rozvrhu
3.A prezenční výuka – vlastní učebna
1.C prezenční výuka – vlastní učebna
2.C prezenční výuka –učebna 1.A 3. patro
3.C distanční výuka, prezenčně pouze praxe ve čtvrtek 17. 12. 7:00 – 15.30 - Mělnická Vrutice
4.C prezenční výuka – vlastní učebna
týden od 21. 12. 2020 – sudý týden 52.
1.A prezenční výuka – vlastní učebna, odborný výcvik dle rozvrhu
2.A prezenční výuka – vlastní učebna, odborný výcvik dle rozvrhu
3.A odborný výcvik na smluvních pracovištích
1.C distanční výuka
2.C distanční výuka, prezenčně pouze praxe v pondělí 21. 12. 13:00 – 17:00
3.C prezenční výuka – učebna 1.C
4.C prezenční výuka – vlastní učebna
1.NS prezenční výuka 21. - 23. 12. 2020

Probíhá praktická výuka ve školních stájích pro 2.A, 1.DS a dále pro doklasifikace a dobrovolné procvičování praktických dovedností žáků všech ročníků.

Výuka od 25. 11. 2020

Třídy 3.A a 4.C se povinně učí prezenčně dle rozvrhu.
3.A - 25. 11. až 27. 11. odborný výcvik na smluvních pracovištích. Od 30. 11. teoretická výuka ve škole dle rozvrhu.
4.C - dle rozvrhu, ve čtvrtek 26. 11. praxe ve školní stáji.

Povinné praktické vyučování ostatních tříd podle následujícího rozpisu:
1.A - 25. 11. a 26. 11., a dále od 30. 11. podle rozvrhu - tj. úterky, středy, čtvrtky - vše vždy ve školní stáji
2.A - 25. 11. na smluvních pracovištích příp. ve školní stáji a dále od 26. 11. dle rozpisu (středy u trenérů, ostatní dny školní stáj)
1.C - od 27. 11. podle rozvrhu ve školní stáji
2.C - 25. 11. pouze distanční teoretické vyučování, praxe ve školní stáji počinaje 30. 11. pondělky odpoledne od 13 do 17 hodin
3.C - dle rozvrhu 3. 12., místo bude upřesněno

Povinné teoretické distanční vzdělávání:
1.A  2.A  1.C  2.C  3.C  pokračují jako dosud

Od 2. 11. pokračuje povinná distanční výuka.
Provoz stájí zajištěn dobrovolníky (hlásit se danému mistrovi).

26. 10. a 27. 10. nařízené volno MŠMT
28. 10. až 1. 11. podzimní prázdniny

Od 14. 10. je zákaz přítomnosti žáků ve škole i na praktickém vyučování - probíhá povinná distanční výuka.
Provoz stájí bude zajištěn dobrovolníky (hlásit se danému mistrovi).

Za rizikové kontakty považuje KHS osoby, které s nakaženým v uzavřeném prostoru po dobu delší než patnáct minut a ve vzdálenosti menší než dva metry.

Odkazy na METODICKÝ POKYN K JEDNOTNÉMU POSTUPU KHS PRO NAŘIZOVÁNÍ KARANTÉNY VE ŠKOLÁCH a Manuál MŠMT k provozu škol.

dle Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 15/2020  bude od 5. 10. do 18. 10. probíhat:
- teoretické vyučování distančně podle rozvrhu: platforma Bakalář, Moodle a Teams
- praktické vyučování následovně:

týden od 5. 10. 2020
1.A, 2.A odborný výcvik i distanční teoretické vyučování podle rozvrhu
3.A teoretické distanční vzdělávání
1.C celý týden teoretické distanční vzdělávání
2.C praxe úterý a středa 6.+7.10., ostatní dny teoretické distanční vzdělávání
3.C praxe čtvrtek 8.10., ostatní dny teoretické distanční vzdělávání
4.C celý týden teoretické distanční vzdělávání

týden od 12. 10. 2020
1.A, 2.A odborný výcvik i distanční teoretické vyučování podle rozvrhu
3.A odborný výcvik na smluvních pracovištích
1.C praxe pondělí a úterý 12.+13.10., ostatní dny teoretické distanční vzdělávání
2.C celý týden teoretické distanční vzdělávání
3.C celý týden teoretické distanční vzdělávání
4.C praxe čtvrtek 15.10. na Mělnické Vrutici, ostatní dny teoretické distanční vzdělávání
3.NS konzultace proběhne normálně dle rozvrhu
1.DS distanční vzdělávání

Provoz školní jídelny a domova mládeže pokračuje nezměněn.

Od 18. 9. povinně nosíme roušky ve všech prostorách školy - i ve třídách.

I nadále se řídíme Manuálem Ministerstva školství a pokyny Krajské hygienické stanice.