Hurá na zkušenou! 3. srpen 2019

Hurá na zkušenou!

Místní tréninkové středisko a škola pro dostihové jezdce, ošetřovatele a další pracovníky v jezdeckém sportu Racing Academy and Centre of  Education (R.A.C.E.) patří mezi špičkové evropské vzdělávací instituce v tomto oboru. Právě do tohoto místa vyrazili naši žáci v rámci projektu Erasmus+.

R.A.C.E. je zaměřena primárně na vzdělávání dostihových jezdců. Tomu odpovídá i vybavení školy, její zázemí a samozřejmě také skladba koní. Naše žákyně kromě každodenní práce ve stáji, která je nedílnou součástí péče o koně, strávily denně i několik hodin v sedle. Zcela novou zkušeností byla práce ve velkém lotu jak v areálu školy, tak i ve volné přírodě v okolí. Mistři byli s jezdci spojeni vysílačkami a na dálku tak mohli udílet pokyny při jízdě či poskytovat rady, a to okamžitě v reakci na chování jezdce či koně.

Tvrdá práce byla samozřejmě náležitě odměněna - společnými výlety do Dublinu, na pobřeží moře nebo do nedalekého hřebčína. Čas strávený s místními žáky, učiteli a trenéry se odrazil i ve výrazném zlepšení jazykových znalostí studentek.

I za humny je co objevovat

Jestliže lednová stáž v Irsku byla zaměřena převážně na jezdce, jarní stáž na Slovensku v partnerské škole v Šaľe byla určena převážně pro budoucí chovatele a ošetřovatele koní. Tato střední škola se svou organizací velmi podobá té naší. Zatímco naše škola je zaměřena převážně na dostihové ježdění a ošetřování dostihových koní, v Šaľe se žákyně seznámily i s ostatními odvětvími jezdeckého sportu, jako je voltiž, drezura či všestrannost. Zcela nové pro ně bylo seznámení s chovem poníků a jejich využitím v klusáckých dostizích.

Hodnotná část praxe se odehrála také v národním hřebčíně Topoľčanky, kde měla děvčata možnost participovat při péči o chovné klisny, hříbata a přímo se zúčastnit i odběru spermatu a následné inseminace.

A co se našim stážistkám nejvíce líbilo?

Velké prostory pro koně, možnost vyjížděk i mimo areál do přírody a hlavně pohoda, klid a přátelská atmosféra ve stájích.

Takto by se daly shrnout veškeré odpovědi na uvedenou otázku.