Erasmus+ 7. únor 2024

Erasmus+

Vyhlašujeme přihlašování do nového projektu Erasmus +

více informací u Ing. Kláry Mikuláškové, pište na mail: KMikulaskova@dostihovaskola.cz

Počátkem tohoto roku škola úspěšně získala Akreditaci v programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava (č. 2023-1-CZ01-KA120- VET-000194364), a to s platností od 1.2.2024 do 31.12.2027. Hlavním cílem programu je kvalitní příprava žáků na život ve 21. století u nás i v zahraničí. 

V akreditaci byly stanoveny 4 cíle:

  • Prohloubení znalostí žáků SŠDSaJ v oboru jezdectví a chov koní a hospodářských zvířat
  • Prohloubení odborných znalostí žáků SŠDSaJ v cizích jazycích
  • Prohloubení měkkých dovedností (soft skills) žáků SŠDSaJ
  • Zvýšení odborných kompetencí pedagogických pracovníků SŠDSaJ

Budeme se snažit přispět k Standardům kvality Erasmus:

  • Inkluze
  • Environmentální udržitelnost a odpovědnost 
  • Digitální vzdělávání
  • Aktivní účast v síti organizací Erasmus