Giving Tuesday 15. listopad 2023

Giving Tuesday

Dne 28. 11. 2023 proběhl po celé škole prodej lístků v rámci charitativní akce Giving Tuesday.

Pro nadaci "Dobré víly" naše škola vybrala neuvěřitelných 29 773 Kč.

Vybrané peníze nadace poskytne na Mikulášský výlet pro děti z dětských domovů.

Organizátorka akce A. Bínová děkuje za pomoc v prodeji děvčatůmze 4.C Kordule Stropnické a Lucii Maršíkové. Také děkuje ostatním dívkám ze 4.C, které nezištně bez nároku na lístky do tomboly věnovaly nemalou částku navíc.

Doufám, že si každý našel svou vytouženou odměnu, minimálně v pocitu blaha z pomoci dětem.

Škola děkuje všem za účast a velký dík patří iniciátorce a organizátorce celé akce Alex Bínové.