Kurz pro instruktory žáků 6. červen 2022

Kurz pro instruktory žáků

Kurz pro instruktory praktického vyučování

proběhne v termínu 28. - 29. 6. 2022.

Každé pracoviště, se kterým naše škola uzavírá Smlouvu o zajištění praktického vyučování, musí mít pracovníka, který má uvedené žáky na starosti, vede jejich praktickou výuku, přiděluje jim práci, kontroluje je, podílí se na jejich hodnocení a spolupracuje se školou.

Tento pracovník se nazývá instruktor žáků a musí být proškolen v oblasti pedagogiky, psychologie, zákoníku práce a školské legislativy.

Proto v naší škole ve spolupráci s Institutemvzdělávání a poradenství ČZU Praha a spolkem Hipospol pořádáme ve dnech 28. a 29. 6. 2022

Kurz pro instruktory praktického vyučování

Cena 2 400 Kč, částku je třeba uhradit na účet č. 1940613389/0800 (do zprávy pro příjemce uveďte své jméno)

Kurz proběhne 

  • 28. 6. 2022 distančně samostudiem
  • 29. 6. 2022 prezenčně v budově Střední školy dostihového sportu a jezdectví, na adrese U Závodiště 325/1, Praha 5 - Velká Chuchle (včetně prohlídky školy, stájí a závodiště)
  • kurz bude zakončen testem, úspěšní absolventi získají certifikát o absolvování kurzu

Na 29. 6. 2022 si můžet objednat oběd na mailu kuchyne@dostihovaskola.cz (cena oběda je 81 Kč) - nejpozději 2 dny předem.

Přihlášky posílejte na adresu praxe@dostihovaskola.cz do 20. 6. 2022.

Přihláška