Kurz pro instruktory praktického vyučování 2. květen 2024

Kurz pro instruktory praktického vyučování

Kurz pro instruktory praktického vyučování

proběhne v termínu 3. - 4. 6. 2024

Každé pracoviště, se kterým naše škola uzavírá Smlouvu o zajištění praktického vyučování, musí mít pracovníka, který má uvedené žáky na starosti, vede jejich praktickou výuku, přiděluje jim práci, kontroluje je, podílí se na jejich hodnocení a spolupracuje se školou.

Tento pracovník se nazývá instruktor žáků a musí být proškolen v oblasti pedagogiky, psychologie, zákoníku práce a školské legislativy.

Kurz pro instruktory praktického vyučování

pořádá Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha - Malá Chuchle v termínu 3. - 4. 6. 2024

  • první den proběhne výuka online
  • druhý den prezenčně  v IVP Malá Chuhle

Přihláška