Kurz pro instruktory žáků 4. červen 2020

Kurz pro instruktory žáků

Kurz pro instruktory praktického vyučování

proběhne na naší škole ve dnech 23. a 24. 6. 2020.

Každé pracoviště, se kterým naše škola uzavírá Smlouvu o zajištění praktického vyučování, musí mít pracovníka, který má uvedené žáky na starosti, vede jejich praktickou výuku, přiděluje jim práci, kontroluje je, podílí se na jejich hodnocení a spolupracuje se školou.

Tento pracovník se nazývá instruktor žáků a musí být proškolen v oblasti pedagogiky, psychologie, zákoníku práce a školské legislativy.

Proto v naší škole ve spolupráci s Institutemvzdělávání a poradenství ČZU Praha a spolkem Hipospol pořádáme ve dnech 23. a 24. 6. 2020

Kurz pro instruktory praktického vyučování

Cena 2000 Kč, částku je třeba uhradit na účet č. 1940613389/0800 (do zprávy pro příjemce uveďte své jméno) nebo v hotovosti v pokladně školy do 15. 6. 2020.

Kurz se bude konat v budově Střední školy dostihového sportu a jezdectví, na adrese U Závodiště 325/1, Praha 5 - Velká Chuchle.

Oběd si lze objednat na mailu kuchyne@dostihovaskola.cz (cena oběda je 81 Kč).

Přihlášky posílejte na adresu praxe@dostihovaskola.cz (jméno, adresa, kontakt) do 15. 6. 2020.