Projektový den Erasmus 23. listopad 2022

Projektový den Erasmus

Před podzimními prázdninami se studenti a vyučující Střední školy dostihového sportu a jezdectví v Praze ve Velké Chuchli zúčastnili projektového dne „Erasmus“. Akce se uskutečnila v úterý 25. října 2022 od 13:00 do 15:00 v místní sokolovně.

Program Erasmus je programem Evropské unie podporující zahraniční stáže studentů. Hlavní součástí je studium či praxe v zahraničí – v případě naší školy se jedná o odbornou praxi. Jedná se o vynikající příležitost upevnit si znalosti cizího jazyka a zároveň získat nové zkušenosti, poznat nové lidi a kulturu dané země.

Studenti SŠDSaJ byli vysláni na odborné stáže v délce 3 týdnů až 3 měsíců. Stáže probíhaly v Anglii, Finsku, Francii, Irsku a Maďarsku.

Posluchači, kteří se zúčastnili projektového dne, byli jednotlivými prezentujícími studenty obeznámeni s jejich pobyty v zahraničí v rámci projektu „Erasmus“, a to formou prezentací.

Studenti na stáži se museli seznámit s chodem stájí, zázemím, studenty, trenéry, ale především s koňmi. A to vše pomocí anglického jazyka. Měli možnost zdokonalit se v práci s koňmi, osvojit si nové dovednosti, zlepšit si styl jízdy a dostihový sed a vyzkoušet různě obtížné, věkově rozdílné a méně přizpůsobivé koně.

Z nadšení prezentujících bylo zřejmé, že všichni účastníci projektu „Erasmus“ si odvezli nezapomenutelné zážitky a cenné zkušenosti. Jeden student si dokonce ze své 3měsíční stáže ve Francii dovezl do České republiky suvenýr – dostihového koně.

Celá akce proběhla v příjemné atmosféře. Myslím si, že se v řadách diváků nalezlo jistě mnoho zájemců o stáže v příštích letech.

Patricie Preislerová, 4.C

Projektový den Erasmus