Společné plesání 17. únor 2023

Společné plesání

Žáky maturitních ročníků čekají na konci studia tři milníky: ples maturantů, maturitní zkouška a mnohé z nich i přijímací pohovory na vysoké školy. Také žáci učebních oborů se připravují na svůj absolventský ples. První z milníků má naše 4.C a 3.A již za sebou.

Plesy na naší škole patří mezi velmi oblíbené akce a žáci se na ně vždy velmi pečlivě připravují. Letošní maturitní ples žáků 4.C se konal 6. ledna na Masarykově koleji v Praze 6 a ples 3.A pak Na Verandách (Paspův sál) v Praze na Smíchově.

Oběma plesům předcházela imatrikulace prvních ročníků. Za doprovodu třídních učitelek se po červeném koberci prošlo celkem 80 žáků 1. ročníku, kde je na konci čekalo stužkování z rukou třídního učitele.

Po slavnostním nástupu maturanti a budoucí „jezdci“ přebrali z rukou třídních učitelů šerpy. Ošerpovaní žáci vystoupili na podium, kde dojemným způsobem poděkovali paní ředitelce, všem učitelům a svým rodičům.

Každým, kdo na plese byl, vládly emoce po celou dobu plesu, a to obzvlášť, když se losovaly hlavní výhry z tombol darované našimi podporovateli a přáteli školy.

V momentě nejvyšší zábavy děvčata překvapila na parketu tanečním vystoupením v rámci půlnočního překvapení.

Na obou plesech přetrvávala rodinná atmosféra a věříme, že žáky jejich celovečerní grandiózní plesy stmelily zase o trochu více dohromady. O to hůře se jim bude na konci školního roku loučit se školou a se svými spolužáky.

Za sbor učitelů a zaměstnanců školy žákům děkujeme, my jsme si to užili na nejvyšší úrovni.