Volby do žákovského parlamentu SŠDSaJ 23. září 2022

Volby do žákovského parlamentu SŠDSaJ

Tento týden probíhají na naší škole volby do žákovského parlamentu.

Ten žáky učí nejen otevřeně hovořit o svých potřebách a problémech, ale taktéž je vede k respektování názoru druhých a nepřímo také k procvičování komunikačních a argumentačních dovedností.  

Všechny třídy si v rámci voleb zvolí dva zástupce, kteří se pak účastní jak zasedání parlamentu, tak kolegia ředitele.  

Zvolení žáci se navíc zúčastní prožitkového kurzu v Jizerských horách organizovaného instruktory z Centra pro demokratické učení, kde si některé činnosti spojené s fungováním parlamentu přímo vyzkouší.

Více informací již brzy!