Zemědělské školství soutěží - ohlédnutí 26. červenec 2023

Zemědělské školství soutěží - ohlédnutí

Střední zemědělské školy v závěru školního roku pro budoucí odborníky v chovu koní připravily hned několik soutěžních aktivit. Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem uspořádala nejen sportovní Kladruby Race 2023, ale i soutěž v tradičním umění předvádění koní. Střední škola dostihového sportu a jezdectví Praha - Velká Chuchle, připravila soutěž o Šemíkovu podkovu, kde žáci byli prověřeni z praktických i teoretických dovedností.

Kladruby Race 2023  aneb  běžeckého závodu na 5 km s překážkami se zúčastnili nejen žáci, ale i několik učitelů našlo odvahu se poprat s nástrahami tratě.  V kategorii žákyň zvítězila žákyně 3. ročníku oboru chovatel Klára Chrbolková ze SŠDSaJ  a v kategorii žen vyhrála učitelka Alžběta Patková ze SŠDSaJ.

Střední škola chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem ve spolupráci s NH Kladruby n. L. se stala pořadatelem velmi užitečné soutěže v předvádění koní pro studenty středních odborných škol zaměřených na chov koní, jezdectví a dostihy. Akce byla podpořena Asociací svazů chovatelů koní ČR a Obcí Kladruby n. L. Garantem této soutěže je pan Jan Tvarůžek, velmi zkušený odborník v oblasti chovu koní a jezdectví, mj. také dřívější učitel odborného výcviku v kladrubské škole. První ročník této soutěže proběhl velice úspěšně již v loňském roce. Akci zaštiťuje ředitel SŠCHKJ pan MVDr. František Horák. Na místo se sjeli studenti a studentky ze Střední zemědělské školy z Benešova, z České zemědělské akademie z Humpolce, ze Střední školy zemědělské z Přerova, ze Střední školy dostihového sportu a jezdectví z Velké Chuchle a velká skupina byla z místní školy. Celkem se akce zúčastnilo 40 předvádějících, kteří byli rozděleni do 4 lotů po deseti koních. V komisi posuzovatelů působili za SŠCHKJ Jan Tvarůžek a za ASCHK ČR doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc. a Ing. Lenka Gotthardová, CSc. Vítězem se stal student SŠCHKJ z Kladrub n. L. Miroslav Konopa, který mj. v loňském roce vyhrál také Mistrovství republiky juniorů a ml. jezdců ve vytrvalosti ve Slavošově.

25 tříčlenných teamů se utkalo v tradiční Šemíkově podkově, kterou připravila Střední škola dostihového sportu a jezdectví Praha - Velká Chuchle. Žáci se utkali ve Zlaté podkově (pro studenty 3. ročníků maturitních oborů), Stříbrné podkově (pro studenty 2. ročníků maturitních oborů) a Bronzové podkově (pro žáky 2. ročníků učebních oborů). Soutěžící museli prokázat znalosti rostlin, krmiv, anatomie, plemen hospodářských zvířat, dojení i odhadu živé hmotnosti a kohoutkové výšky určeného zvířete. Jízda na jezdeckém trenažeru či stavba překážek přinesla pro mnohé veselé příběhy. Zlatou podkovu si odvezl team SZeŠ Čáslav II (soutěžící Šárka Bönischová, Pavlína Šimonková, Viktorie Musialová).  Stříbrná podkova zůstala na pořádající škole (soutěžící Kateřina Šlejtrová, Petra Pechová, Tereza Mačkalová) a bronzovou podkovu si odvezl team SŠCHKaJ Kladruby n. L. (soutěžící Adéla Sommerová, Tereza Smejkalová, Dominika Sládková).

 (text : Petra Hyťhová, Lenka Gotthardová, JaF foto: JaF, žáci SŠDSaJ)

Zemědělské školství soutěží - ohlédnutí